SPC – İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

İstatistiksel Proses Kontrol, istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. İstatistiksel proses kontrol, üretim prosesimizde ürünün ve/veya ürünü ürettiğimiz prosesin belirlenen özelliklerinin müşteri beklentilerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığının belirlenmesi ve istatistiki takibi için etkin bir araçtır.

SPC çalışmaları birçok sektörde başta yeni bir ürün üretimi öncesinde olmak üzere tüm üretim süreci boyunca yapılması gereken zorunlu bir çalışmadır. Savunma havacılık sektöründeki müşteriler de tedarikçilerinden SPC çalışmaları yapmasını istemektedir

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme
 • Temel istatistik kavramlar
 • Proses değişkenliği
 • Histogram
 • Normal dağılım ve parametreleri
 • Ölçüm ve veri toplama
 • Proses yeterlilik analizi – Cp, Cpk
 • Yeterlilik göstergelerinin hesabı
 • Niceliksel kontrol kartları – X-R, X-mR
 • Niteliksel kontrol kartları – P, nP, C, U
 • Kontrol kartlarının analizi

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara

AS 13004 PFMEA & CP- Proses Hata Türü Ve Etkileri Analizi Kontrol Planı Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

PFMEA, proses tasarımı aşamalarında kullanılan, proseslerdeki olası hataları ve problemleri önceden belirlemek ve nedenlerini ortadan kaldırmak için kullanılan etkili önleyici bir yöntemdir.

PFMEA bazı sektörlerde kullanılan zorunlu bir risk değerlendirme metodolojidir. Savunma havacılık sektöründeki müşteriler de tedarikçilerinden PFMEA çalışması istemektedir. Bu eğitimde PFMEA tekniği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Kontrol planı; hammaddenin firmaya gelmesinden, bitmiş ürün olarak müşteriye sevkine kadarki tüm üretim sürecinde, ürün ve proses karakteristiklerinin kontrolünü tanımlayan planlardır. Bu eğitimde değişik proseslere yönelik kontrol planları anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • PFMEA ve risk odaklı yaklaşım nedir?
 • PFMEA kılavuzları
 • SAE J 1739 – AIAG & VDA – AIAG rev4- AS 13004 ilişkisi ve farkları
 • PFMEA adımları
 • Olasılık tablosu
 • Saptanabilirlik tablosu
 • Şiddet tablosu
 • Risk öncelik göstergesi belirleme
 • Kontrol planları çeşitleri
 • Kontrol planı yapısı
 • Kontrol planı örnekleri

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Tüm yönetim sistemlerinde iç denetim bir standart zorunluluğudur. Bu eğitimde; Havacılık, Uzay ve Savunma sektörü firmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgiler katılımcılara aktarmakta ve bu bilgileri pratik uygulamalarla

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • ISO 45001:2018 standartının genel tanıtımı
 • Tehlike ve risk kavramı
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denetimi (ISO 19011) aşamaları
 • Planlama
 • Denetim
 • Raporlama ve
 • Takip ilkeleri
 • Uygulamalar ve
 • Vaka çalışmalar

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların ISO 45001: 2018 standart gerekliliklerini biliyor olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara