Uluslararası İşletme Simülasyonu

“Küresel Pazarlarda Karşılaşacağınız Zorlukları İnovatif Kararlarla Çözün”

Uluslararası İşletme Simülasyon

Uluslararası İş Simülasyonu, katılımcıların dinamik bir rekabet ortamında küresel iş operasyonlarının karmaşıklığına ilişkin anlayışını geliştiren bir çevrimiçi iş simülasyon oyunudur.

Ekonomik, politik ve finansal karar vermenin yanı sıra muhasebe, satın alma, İK, üretim, kurumsal sosyal sorumluluk, lojistik, araştırma ve yenilik ve pazarlama dahil olmak üzere yönetimle ilgili çeşitli disiplinlerden bir dizi kavramı bütünleştirir.

Uluslararası İşletme Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

  • Stratejik ve genel yönetim perspektifinden uluslararası bir şirketi yönetmenin karmaşıklığı konusunda katılımcıların farkındalığını artırmak.
  • Bir kuruluşun ulusal pazarlar içindeki ve genelindeki performansını etkileyebilecek temel çevresel ve örgütsel değişkenleri ve bu değişkenlerin kuruluşu nasıl etkileyebileceğini belirleme ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek.
  • Gerçeğe dayalı analitik karar vermeyi geliştirmek ve kararları nakit akışları ve kârlılık performansıyla ilişkilendirerek iş kararlarının mali sonuçlarını netleştirmek.
  • Katılımcılara ekip çalışması ve problem çözme konusunda pratik deneyimler vermek ve dinamik olarak gelişen bir pazarda rekabetçi ruhları harekete geçirmek.

Dava Senaryosu

Katılımcılar, teknolojik ve pazar gelişimi yoluyla küresel bir teknoloji şirketini yönetirler. Farklı müşteri tercihlerine, büyüme oranlarına, para birimlerine, vergilere, tarifelere ve düzenlemelere sahip üç küresel bölgede faaliyet gösteriyorlar. Eğitmen, bir dizi tamamen entegre çevresel, sosyal ve yönetişim kararlarını ve sonuçlarını vakaya dahil etme seçeneğine sahiptir.  

Kullanım Alanları

Executive MBA programları ve kurum içi kurumsal eğitimler

Katılımcı Görevleri

Katılımcıların görevleri, iki ayrı üretim noktasında iç kaynaklar ve fason üretim imkanlarını kullanarak, ticari faaliyetlerin yürütüleceği üç pazar bölgesi için bir arz-talep stratejisi belirlemek ve uygulamaktır. Bu görev, teknoloji tabanlı ürün yol haritalarını ve küresel pazar ve üretim stratejilerini içerebilir. Ayrıca, yeni teknoloji ve ürün özelliklerine yönelik AR-GE faaliyetleri de önemli bir rol oynayabilir, çünkü bu faaliyetler uzun vadeli stratejiler ile ürün yaşam döngüsü yönetiminin belkemiğini oluşturabilir.

Katılımcılar ayrıca, uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırma gibi konularla da ilgilenebilirler. Bu konular, şirketin likidite ve sermaye yapısının yönetimini içerebilir. Opsiyonel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları yönetim alanları da oyuna dahil edilebilir.

Anahtar Öğrenme Alanları

Çeşitli yönetimsel disiplinleri içeren bir dizi kavramlardır. Örneğin, ekonomik, politik, finansal, insan kaynakları, muhasebe, tedarik, üretim, lojistik, pazarlama ve araştırma ve yenilik gibi konular. Bu alanlar, katılımcıların şirketlerini yönetirken karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları ele almayı ve bu zorlukları aşmak için stratejik kararlar almayı kapsamaktadır.

Uyarlanabilirlik

Uluslararası İşletme Simülasyonuoyunu, farklı hedef gruplar ve iş deneyimi seviyelerine göre içerik özelleştirme ve ayarlanabilir modüler karar alanı seçenekleri sunan, esnek bir uluslararası strateji oyunudur. Bu sayede oyun, farklı hedef grupların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ayrıca, sistem eğiticilere de pazar genel görünümleri üzerinde değişiklik yapma ve kendi özel vakaları ile kişiselleştirme imkânı sunmaktadır. Bu özellikler sayesinde oyun, farklı amaçlar için kullanılabilir ve eğitimlerde öğretilen konuların işletmelerde nasıl uygulandığını anlamaya yardımcı olabilir.

Beklenen Sonuç

Beklenen faydalar, Uluslararası İşletme Simülasyonu oyununun oynanması ile katılımcıların dinamik rekabetçi ortamda küresel işletme faaliyetlerindeki karmaşıklığı en iyi şekilde kavramaları ve temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkileri anlamalarıdır. Ayrıca, oyun oynanırken katılımcıların paha biçilmez bir takım çalışması ve problem çözme deneyimi de kazanmaları beklenmektedir.

Bilgi ve Görüşme Talep Et

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE