Uluslararası İşletme Simülasyonu

“Küresel Pazarlarda Karşılaşacağınız Zorlukları İnovatif Kararlarla Çözün”

Uluslararası İşletme Simülasyon

Uluslararası İşletme Simülasyonu, dinamik bir rekabet ortamında küresel operasyonları içeren çevrimiçi bir iş simülasyon oyunudur.

Karar verme sürecinde; muhasebe, satın alma, İK, üretim, ArGe, inovasyon ve pazarlama da dahil olmak üzere yönetimle ilgili çeşitli disiplinleri bütünleştirir.

Uluslararası İşletme Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

  • Stratejik ve genel yönetim perspektifinden uluslararası bir şirketi yönetmenin karmaşıklığı konusunda katılımcıların farkındalığını artırmak.
  • Bir kuruluşun ulusal pazarlar içindeki ve genelindeki performansını etkiler. Temel çevresel ve örgütsel değişkenleri ve bu değişkenlerin kuruluşu nasıl etkileyebileceğini belirlemek. Analiz etme yeteneklerini geliştirmek.
  • Gerçeğe dayalı analitik karar verme kararları, nakit akışları ve kârlılık ile ilişkilendirerek kararların mali analizi,
  • Ekip çalışması ve problem çözme konusunda pratik deneyimler ile dinamik bir pazarda rekabeti sağlamak.

Vaka Çalışması

Katılımcılar, teknolojik ve pazar gelişimi yoluyla küresel bir teknoloji şirketini yönetirler. Farklı müşteri tercihlerine, büyüme oranlarına, para birimlerine, vergilere, tarifelere sahip üç küresel bölgede faaliyet gösterirler. Eğitmen, bir dizi tamamen entegre çevresel ve sosyal kararı vakaya dahil etme seçeneğine sahiptir.  

Kullanım Alanları

Executive MBA programları ve kurum içi kurumsal eğitimler

Katılımcı Görevleri

Katılımcılar; iç kaynak ve/veya fason üretim imkanlarını kullanarak, ticari faaliyetlerini bir strateji ile yürütürler. Bu görev, teknoloji tabanlı ürün yol haritalarını ve küresel pazar ve üretim stratejilerini içerir. Simülasyonda yeni teknolojiler ve AR-GE faaliyetleri önemli bir rol oynar. Bu faaliyetler gerçek hayatta olduğu gibi uzun vadeli stratejiler ile ürün yaşam döngüsünün temelini oluşturur.

Bununla birlikte katılımcılar uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırma gibi konularla da ilgilenebilirler. Bu konular, şirketin likidite ve sermaye yapısının yönetimini içerir. Kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları yönetimi talebe göre simülasyona dahil olur.

Kilit Öğrenme Alanları

Finans, İK, muhasebe, tedarik, üretim, pazarlama, ArGe gibi konuları içeren disiplinler arası bir dizi kavramdır. Bu alanlar, katılımcıların şirketlerini yönetirken karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları ele alır. Katılımcıları, bu zorlukları aşmak için stratejik kararlar almaya yönlendirir.

Uyarlanabilirlik

Farklı hedef grupları ve iş deneyimi seviyelerine göre özelleştirme modüleri ve karar alanı seçenekleri sunar. Bu bakımdan simülasyonlar farklı hedef gruplarının ihtiyaçlarına göre uyarlanma özelliğine sahiptir. Bunun birlikte sistem eğiticilere pazar genel görünümleri üzerinde değişiklik yapma fırsatı verir. Özel vakalar ile kişiselleştirme imkânı sayesinde katılımcılar öğrenilen konuların işletmelerinde nasıl uygulayacaklarını öğrenir.

Beklenen Sonuç

Katılımcılar, dinamik bir rekabetçi ortamda küresel işletme faaliyetlerindeki karmaşıklığı en iyi şekilde kavrarlar. Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkileri anlamalarıdır. Bununla birlikte, simülasyon sürecinde katılımcılar paha biçilemez bir takım çalışması ve problem çözme deneyimi kazanır.

Bilgi ve Görüşme Talep Et