Proje Yönetimi Simülasyonu

“Proje Yönetiminin Kapsamlı Dinamiklerini Deneyimleyerek Öğrenin”

Proje Yönetimi Simülasyonu

Proje Yönetimi Simülasyonu, ekip tabanlı, etkileşimli bir proje yönetimi simülasyonudur. Her ekip üyesinin rolü dört projeyi başarılı bir şekilde yönetmektir.

Ekipler; müşterilerin kalite gereksinimlerine, bütçe kısıtlamalarına bağlı kalarak bir planlama ve yürütme süreci gerçekleştirirler.

Programın verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için proje yöneticileri arasındaki iş birliği esastır. Simülasyon, programın ve bireysel projelerin ilerlemesini gösterir ve izler.

Proje Yönetimi Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

  • Birbirine bağlı projelerin başarıyla tamamlanmasını etkileyen temel değişkenleri belirleme ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek,
  • Katılımcıların, ortak bir program tamamlama hedefiyle çeşitliliğe sahip bir ekipte çalışmanın karmaşıklığına ilişkin farkındalığını artırmak,
  • Program dahilinde projenin ilerlemesindeki darboğazlardan ve engellerden kaçınmaya odaklanarak stratejilerin formüle edilmesini sağlamak,
  • Kaynakların kullanımını nihai performansa bağlayarak gerçeğe dayalı analitik karar vermeyi geliştirmek,
  • Katılımcılara takım çalışması ve problem çözme konusunda pratik deneyimler vermek ve rekabet ruhunu harekete geçirmek.

Odak

Proje yönetimi, takım çalışması ve liderlik, etkili işbirliği ve iletişim. Kendi projelerinden sorumlu olan proje yöneticileri, bütçe kısıtlamaları dahilinde projelerini en yüksek kalitede, en az maliyetle ve zamanında tamamlamanın yollarını ararlar. 

Kullanıldığı Yerler

Etkileşimli proje yönetimi oturumları, yönetici ve proje yönetimi  kurum içi eğitimleri

Dava senaryosu:

Birbirine bağlı dört projeden oluşan senaryo

Katılımcı Görevleri

Her ekip üyesinin rolü bir projeyi yönetmektir. Ekibin amacı ise birden çok projeden oluşan bir programı tamamlamaktır. Her projenin, proje ekibi üyelerinin beceri setleriyle eşleşmesi gereken kendi görev gereksinimleri vardır. 

Proje yöneticileri;

  • Proje görevlerinin önceliklendirilmesi,
  • Fazla mesai saatlerinin kullanılması,
  • Beklenmeyen değişikliklere hazırlık,
  • Görevlerin dış kaynak kullanımı,
  • Bileşimindeki potansiyel değişiklikler

hakkında karar verir. Simülasyon, programın ilerlemesini ve bireysel projeleri izler.

Anahtar Öğrenme Alanları

İnsanlar arasındaki iletişimin tüm proje yönetiminin özü olduğu felsefesiyle sıfırdan tasarlandı. Proje yönetimi genel olarak çok sayıda işlevsel disiplini kapsar. Temel öğrenme alanı, yürürlükteki her projenin benzersiz ihtiyaçlarını tam olarak dikkate alır.

Anahtar Başarı Faktörleri

Ekibin nihai hedefi, tüm programı başarılı bir şekilde tamamlamaktır. Başarılı ekipler, bireysel ve ekip hedefleri arasında güçlü dengeli iletişim becerilerini sergileyecekler.

Ekiplerin başarısı, proje yöneticilerinin yeni oluşturulan program dahilinde uygun eylem planlarını iletme becerisine bağlıdır.

Beklenen Sonuç

Proje çalışmasında iletişimin kritik unsurunun daha iyi anlaşılması. Kişilerarası becerileri teste tabi tutan bir ortamda işbirlikçi ve rekabetçi unsurların etkileşimine ilişkin artan anlayış. Proje hedeflerinin ve zaman, maliyet ve kalite gibi temel ölçütlerin sistematik ölçümüne ilişkin içgörüler. Takım çalışması becerilerindeki fikir ayrılıklarının ve farklılıkların takdir edilmesi.

Bilgi ve Görüşme Talep Et