Ar-Ge ve İnovasyon

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma

Prof. Dr. İrşadi AKSUN
Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Bu eğitim, yöneticilerin, inovasyon için kilit faktör olan faaliyetleri yürüterek uzun vadede bilimsel yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bir iklim oluşturmalarını sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma Eğitiminde;
• Bilimsel Yaratıcılık ve İnovasyon,
• Bilimsel Yaratıcılık İklimi,
• Yaratıcı Bir Ortam Oluşturmak İçin Faaliyetler ve Başarı Faktörleri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Gelişen Teknolojiler ve Teknolojik Trendlerin İzlenmesi

İffet İYİGÜN MEYDANLI
Yönetim Danışmanı

Bu eğitim, yöneticilerin gelişen teknolojilere ve pratik uygulamalara genel bir bakış kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Gelişen Teknolojiler ve Teknolojik Trendlerin İzlenmesi Eğitiminde;
• Gelişen Teknolojilerin Kapsamı ve Kullanım Alanları
• Gelişen Teknolojilerin İşletmelere Nasıl Uygulanabileceği,
• Teknoloji Yol Haritaları ve Stratejilere Entegrasyonu ile Yöneticilere Düşen Roller,
• Dünyada İyi Uygulama Örnekleri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Patent Bilgisinin Proje Fikri Geliştirmede Kullanımı

Mustafa ÇAKIR
Sabancı Üniversitesi

Bu eğitim iş modeli ve strateji geliştirme sürecinde çalışılan alanda yurtiçinde ve yurtdışında öne çıkan ve patentlenen ürün ve hizmetleri takip etmeyi, ortaya konan fikir ve ürünlerden ilham alarak kendi çalışmalarına yön verebilmeyi hedeflemektedir. Patent Bilgisinin Proje Fikri Geliştirmede Kullanımı Eğitiminde;
• Patent verisi ile pazar/trend analizi,
• Patent ve faydalı model,
• Ulusal uluslararası başvuru sistemleri,
• Patent stratejileri,
• Patent süreçleri,
• Proje kanvası ve iş modeli uygulamaları gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İnovasyonun İşletmelerde Kültür Olarak Yerleştirilmesi

Doç. Dr.Serdal TEMEL
Ege Üniversitesi

Bu eğitim ‘inovasyon ancak yaratıcılığı teşvik eden bir inovasyon kültürüne sahip olan kurumlarda ortaya çıkabilir’ düşüncesinden hareketle yöneticilerin işletmelerde başarılı bir inovasyon kültürü oluşturabilmelerine yönelik tasarlanmıştır. İnovasyonun İşletmelerde Kültür Olarak Yerleştirilmesi Eğitiminde;
• İnovasyon, Hangi Kurum Kültürü Bileşenlerinde Yeşerir?
• İnovasyon Kültürünün Çalışanlarca Benimsenmesi için Yöneticilere Düşen Roller, gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Çevik Proje Yönetim Yaklaşımları

Altuğ Bilgin ALTINTAŞ
Çevik Proje Yönetimi Danışmanı

Bu eğitim; yöneticilerin çevik proje yönetimi ilkelerini anlamaları, proje yönetimi bileşenlerini çevik bir anlayışla ele almaları, proje yürütücülerini çevik proje yönetimi bakış açısıyla yönetebilmelerine katkı saunmaya yönelik tasarlanmıştır.

TRIZ Yöntemi İle Hızlı Problem Çözme

Prof. Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU
Akademisyen-Danışman

Bu eğitim, yöneticilerin mühendislikle, teknolojiyle ve yönetimle ilgili sorunların çözümünde TRİZ’in temel kavramlarını ve çeşitli TRIZ uygulamalarını gözden geçirerek TRİZ problem çözme metodolojisi hakkında beceri geliştirmesine yönelik tasarlanmıştır. TRIZ Yöntemi İle Hızlı Problem Çözme Eğitiminde;
• TRİZ Yaklaşımı Uygulamaları,
• TRİZ Problem Çözme Metodolojisi,
• TRİZ ile Problem Çözme Etkinliğini Artırma, gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek

Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN
İstanbul Teknik Üniversitesi

BBu eğitim, yöneticilerin proje yöneticilerini yönetmenin getirdiği bir dizi kendine özgü sorunları aşmalarına katkı sunmaya yönelik tasarlanmıştır. Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek Eğitiminde; 

• Proje Yöneticilerinden Oluşan Ekibi Yönetmenin Temelleri,

• Proje Yöneticilerini Yönetmeye Özgü Teknikler, gibi konulara odaklanılacaktır. 

Ar-Ge Devlet Destek Mekanizmaları

Bilal MACİT
STB Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü

Bu eğitim, kamu kurumlarının (Bakanlıklar, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları vb.) Ar-Ge çalışmaları yürüten kuruluşlara verdiği mali ve teknik destek mekanizmalarına dair farkındalık oluşturmaya yönelik tasarlanmıştır.

Aile İşletmeleri İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi

Prof. Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU
Akademisyen-Danışman

Bu eğitim, yöneticilerin aile şirketlerinde teknolojik inovasyon yönetimi ve uygulamalarındaki süreçlerin, sorunların ve fırsatların farkında olmaları için tasarlanmıştır. Aile İşletmeleri İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitiminde;
• Aile Katılımının Teknolojik Yenilik Faaliyetlerine Doğrudan Etkileri,
• Teknolojik İnovasyonun Gerektirdikleri,
• Merak, Cesaret ve Risk,
• Ekonomik Gelişmede İnovasyonun Yeri,
• Aile Şirketlerinde İnovasyon Yönetimi,
• Aile şirketlerinde Teknolojik İnovasyonun Önündeki Engeller, gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kurumsal İşletmeler İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi

İffet İyigün Meydanlı

Bu eğitim, yöneticilerin teknolojik inovasyon yönetimi uygulamalarındaki yeni trendlerin farkında olmaları ve inovasyon ile ilgili yeni iş modellerini keşfetmeleri için tasarlanmıştır. Kurumsal İşletmeler İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitiminde; 

• Teknolojilerin Kurumlara Adaptasyonu ve Etkin Yönetimi,

• Teknolojik İnovasyonun Gerektirdikleri,

• Merak, cesaret ve risk,

• Ekonomik Gelişmede Teknolojik İnovasyonun Yeri,

• Teknolojik İnovasyon Yönetimi,

• Teknolojik İnovasyonun Önündeki Engeller gibi başlıklara odaklanılacaktır.

MBA Eğitim Temaları

isi gelistir

Ar-Ge ve İnovasyon

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma Prof. Dr. İrşadi AKSUNKoç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bu eğitim, yöneticilerin, inovasyon

Devamı »
arge

İşi Geliştir

Pazarlama Stratejileri Dr. Hakan OKAYYönetim Danışmanı Bu eğitim, insanların ürünlere ve hizmetlere bakış açıları ve

Devamı »
yönetici1

Kurumu Yönet

Stratejik Yönetimin Esasları Prof. Dr.Tanıl KILINÇYönetim Danışmanı İş, ekip veya kurum yönetenlerin hedeflerini elde etmeleri

Devamı »

MBA Modüller

Teoriyi Pratikte Uygulamaya İmkânı Verir-min

Mentörlük

Mentörlük ve Süpervizyon Oturumları ile Yönetim Hazırbulunuşluğunu Artırma Fırsatı SAHA MBA’de yöneticilik becerilerinin içselleştirilmesine destek

Devamı »
Öğrenme İlgisini Arttırır-min

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması Vaka Çalışması ile Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş Hayatındaki Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunun

Devamı »
Pazarlama Simülasyonu-min

İş Simülasyonu

İş Simülasyonu “Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ” SAHA MBA’de, gerçek

Devamı »