Pazarlama Simülasyonu

“Pazarlama Süreçlerinde Strateji Oluşturma Ve Karar Verme Konularına Hâkim Olun”

Pazarlama Simülasyonu

Pazarlama simülasyonu, inovasyon ve hızlı ürün yaşam döngülerinin hâkim olduğu bir pazarı yansıtmaktadır. Başarı için zamanında ürün geliştirme, müşteri segmentasyonu, ürün konumlandırma ve pazarlama iletişimi gibi unsurlar önem taşımaktadır. Katılımcılar bu simülasyon sayesinde, pazarlama karar alma sürecinin farklı bölümlerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini ve şirketin genel sonuçları üzerindeki etkilerini tam olarak anlayabilirler. Böylece, katılımcılar pazarlama yönetimi ve problem çözme gibi konularda deneyim kazanabilirler.

Bir Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden, simüle edilen pazarda sanal şirketler yönetmektedir. Her simülasyon dönemi alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleştirilir.  Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Vaka Tanımı

Pazarlama simülasyon oyunu, iki pazar alanındaki sekiz müşteri segmentinden ve aynı anda pazarlara sunulabilecek farklı özelliklere sahip en fazla altı farklı üründen oluşur. Benzersiz strateji oluşturmayı ve yürütmeyi teşvik etmek için katılımcılar, herhangi bir operasyon geçmişi olmadan şirketlerine sıfırdan başlar.

Katılımcılara, farklı senaryoları deneyip uygulamalarının yanı sıra kararlarının ve tahminlerinin sonuçlarını analiz etmelerine yardımcı olan bir karar verme aracı sağlanır. Ek olarak simülasyon, ekiplerin kendi performanslarını rakiplerine karşı analiz etmelerine ve kıyaslamalarına yardımcı olacak bir dizi rapor oluşturur.

Anahtar Öğrenme Alanları

Pazarlama simülasyonu, katılımcıların ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürün karması yönetimi, pazar segmentasyonu, konumlandırma, dağıtım kanalı yatırımları, reklam bütçesi tahsisi, satış sonrası hizmetler, fiyatlandırma, satış tahmini, pazarlama araştırması, rakip analizi, araştırma ve geliştirme, gelir ve marj yönetimi gibi pazarlama alanına giren konuları öğrenebilme fırsatı sunar.

Bu öğrenme alanları, pazarlama stratejilerini uygulama, optimize etme ve genel kârlılık yönetimi gibi konuları anlama ve uygulama becerisini geliştirebilmelerine yardımcı olur.

Katılımcı Görevleri

Katılımcıların ürün portföyünü etkin şekilde yönetmeleri gerekir. Bu kapsamda, ürünlerin nitel ve nicel özellikleri seçilen hedef kitlenin tercihlerine göre belirlenmeli ve fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kanalı seçimi de müşteri segmentlerinin özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Takımlar ayrıca, satış sonrası hizmetler ve araştırma ve geliştirme alanlarında yönetsel kararlar almaktadır.

Beklenen sonuç:

Pazarlama stratejisi simülasyon oyununun bir sonucu olarak, katılımcılar pazarlama karar verme sürecinin farklı kısımlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini ve bunların şirketin genel sonuçları üzerindeki etkilerini tam olarak kavrayacaklardır. Ayrıca, katılımcılar takım çalışması ve problem çözme konusunda deneyim kazanacaklardır.

Bilgi ve Görüşme Talep Et

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE