Pazarlama Simülasyonu

“Pazarlama Süreçlerinde Strateji Oluşturma Ve Karar Verme Konularına Hâkim Olun”

Pazarlama Simülasyonu

Pazarlama simülasyonu, inovasyon ve hızlı ürün yaşam döngülerinin hâkim olduğu bir pazarı yansıtmaktadır. Başarı için; ürün geliştirme, müşteri segmentasyonu, ürün konumlandırma ve pazarlama iletişimi gibi unsurlar önem taşımaktadır. Karar alma sürecinin farklı bölümleri, bunların birbirleriyle olan ilişkileri ve şirkete olan etkileri öğrenilir. Böylece, katılımcılar pazarlama yönetimi ve problem çözme gibi konularda deneyim kazanırlar.

Bir şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile sanal olarak simüle edilen pazarda şirketinizi yönetin. Her simülasyon dönemi alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleşir.  Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Vaka Tanımı

Takımlar, sekiz müşteri segmentine altı farklı ürün sunarlar.
Yenilikçi strateji oluşturmayı teşvik etmek için katılımcılar, herhangi bir operasyon geçmişi olmadan şirketlerine sıfırdan başlar.

Katılımcılara farklı senaryolar denenir, kararlarını analiz etmelerine yardımcı bir araç sunulur. Simülasyon ayrıca performansı analiz etmek için takımlara bir raporlar sağlar.

Anahtar Öğrenme Alanları

Pazarlama simülasyonu katılımcıların;

  • Ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürün karması yönetimi, ArGe
  • Pazar segmentasyonu, konumlandırma, dağıtım kanalı yatırımları,
  • Satış sonrası hizmetler,
  • Fiyatlandırma, satış tahmini, reklam bütçesi tahsisi,
  • Pazarlama araştırması, rakip analizi,
  • Gelir ve marj yönetimi

gibi pazarlama alanına giren konuları öğrenebilme fırsatı sunar.

Katılımcı Görevleri

Katılımcıların ürün portföyünü etkin şekilde yönetmeleri gerekir.

Bu kapsamda;

  • Ürünlerin nitel ve nicel özellikleri seçer,
  • Hedef kitlenin tercihlerine göre belirler,
  • Fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kanalı seçer,
  • Müşteri segmentlerinin özelliklerine uygun olarak yapar,

Takımlar ayrıca, satış sonrası hizmetler ve araştırma ve geliştirme alanlarında yönetsel kararlar alır.

Beklenen sonuç:

Pazarlama stratejisi simülasyonu, pazarlama kararları ve sonuçları hakkında katılımcılara tam bir anlayış sağlar. Ayrıca, katılımcılar takım çalışması ve problem çözme konusunda deneyim kazanacaklardır.

Bilgi ve Görüşme Talep Et