İşi Geliştir

Pazarlama Stratejileri

Dr. Hakan OKAY
Yönetim Danışmanı

Bu eğitim, insanların ürünlere ve hizmetlere bakış açıları ve verdikleri tepkilerin pazarlama ve satışlar üzerindeki etkilerini anlamak ve buna göre uygun stratejiler üretmek adına yöneticilerin anlayış geliştirmelerine yönelik tasarlanmıştır. Pazarlama Stratejileri Eğitiminde;

• Alıcıların Sergilediği Tutumlar,

• Müşteri Davranışını Etkileyen Faktörler,

• Müşterinin Satın Alma Sonrası Davranışı,

• Müşteri Memnuniyeti veya Memnuniyetsizliği,

• Satın Alma Kararları, Sosyal Durumlar, Kişisel Duygular, Değerler ve Hedefler gibi konu başlıklarına odaklanılacaktır.

İhracat Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi

İstanbul Hukuk Fakültesi

Bu eğitim, katılımcılarımızın ihracat stratejileri ve uluslararası pazarlama yönetimi teorisi ve uygulamasındaki modern gelişmeleri; küresel pazarlamayı, pazarlama stratejisi ve pazarlama araştırmasını  kavramasına yönelik tasarlanmıştır. İhracat Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi Eğitiminde; 

• Pazarlama İletişimi,

• Küresel Pazarlama,

• Küresel Dağıtım ve Tedarik Zincirleri,

• Pazarlama Analitiği,

• İhracat Stratejileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Ürün Yönetimi ve Fiyatlandırma

İlhan BAĞÖREN
Yazılım Sanayicileri Derneği YK Üyesi

Bu eğitim, katılımcıların bir ürünün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında ürün geliştirme, iş gerekçelendirme, doğrulama, tahminleme, maliyetlendirme, fiyatlandırma ve planlamasına dair bir perspektif edinmelerine yönelik tasarlanmıştır. Ürün Yönetimi ve Fiyatlandırma Eğitiminde; 

• Ürün Yaşam Döngüsü,

• Fiyatlandırma Stratejisi,

• Müşteri İhtiyaçlarını Anlama gibi konulara odaklanılacaktır.

Dijital Platformlarda Pazarlama Uygulamaları

Bu eğitim, yöneticilerin modern pazarlamaya, bir pazarlama kampanyasının kapsamlı performansını analiz etmeye, gelecekteki stratejilere ve karar vermeye rehberlik etmesi için teknoloji kullanımına yönelik tasarlanmıştır. Dijital  Platformlarda Pazarlama Uygulamaları Eğitiminde; 

•B2B, B2C Pazarlama,

•Dijital Pazarlama,

•Dijital Pazarlama Platformları,

•Dijital Pazarlama Stratejileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kalifikasyon Test ve Sertifikasyon

Bu eğitimde kalifikasyon test ve sertifikasyon süreçlerinin temel özellikleri aşağıdaki genel konu başlıklarıyla sunulacaktır.

• Uygunluk Değerlendirme,

• Standart ve Standardizasyon,

• Test/Deney,

• Sertifikasyon ve Kalifikasyon,

• TIC 4.0.

Stratejik Marka Yönetimi

Bu eğitim, yöneticilerin işletmelerde marka bilinirliğini oluşturmaları ve geliştirmelerine, uzun dönemde iş hedeflerini gerçekleştirmelerine ve çok yönlü marka yönetimi anlayışına sahip olmalarına yönelik tasarlanmıştır. Stratejik Marka Yönetimi eğitiminde; 

• Marka Konumlandırma ve Değer,

• Marka İtibar Yönetimi,

• Marka Performansı ve Analizi gibi konulara odaklanılacaktır.

Ulusal ve Küresel Satış Sözleşmeleri Hukuku

İstanbul Hukuk Fakültesi

Bu eğitim, yöneticilerin ülkemizde ve uluslararası arenada sözleşme sorunlarını dikkate alarak satış hukukunun uygulamasına, satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere, bunların oluşturulma yolları ve ayrıca yükümlülüklerin ihlalini takip eden çözümlere yönelik anlayış geliştirmelerine yönelik tasarlanmıştır.Ulusal ve Küresel Satış Sözleşmeleri Hukuku Eğitiminde; 

• Satış Sözleşmeleri,

• Sözleşme Hukuku,

• Uluslararası Hukuk ,

• İlgili Uluslararası Anlaşmalar gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Pazar Dinamikleri Işığında İş Geliştirme

Murat TORTOPOĞLU
Danışman

Bu eğitim, ilişkilerin, pazarların ve müşterilerin geliştirilmesi yoluyla değeri artırmak ve uzun vadede hedefleri gerçekleştirmek için yöneticilere bakıç açısı kazandırmaya yönelik tasarlanmıştır. Pazar Dinamikleri Işığında İş Geliştirme Eğitiminde; 

• İş Geliştirmeye Sistematik Bakış, 

• İş Geliştirme Sürecinde Pazar Dinamiklerini Bilmek, 

• İş Geliştirme Sürecinde Ulusal ve Evrensel Mukayesenin Önemi 

• İş Geliştirme Sürecine Liderlik Etmek gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma

Mehmet GÜLEZ
EY Türkiye

Bu eğitim, yöneticilerin iş modeli geliştirme ve iş ortaklığı oluşturma süreçlerini başarılı bir şekilde oluşturup sürdürebilmelerine yönelik tasarlanmıştır. İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma Eğitiminde; 

• İş Ortaklığı Oluşturmanın İlke ve Yolları 

• İş Modeli Geliştirme Sürecinde İş Birliği Geliştirme Unsurları

• İşbirliği Yönetiminin Katkıları ve Yöneticiye Düşen Roller gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İşbirliği Hukuku

İstanbul Hukuk Fakültesi

Bu eğitim, işbirliği girişimlerini şekillendiren ve faaliyetlerini düzenleyen yasal konular hakkında yöneticilerin farkındalık geliştirmeleri için tasarlanmıştır. İşbirliği Hukuku Eğitiminde; 

• Ulusal/Uluslararası İşbirlikleri,

• İşbirliğinin Yapısını Düzenleyen veya Etkileyen Kanunlar,

• İlgili Mahkeme Kararları gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Murat BAYBALI
TÜBİTAK TTO Direktörü

Bu eğitim, telif hakkı, ticari marka hukuku ve patent alanları; buluşlar, patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar ve kaynağın coğrafi işaretleri hakkında teknik ve hukuken nasıl korunma sağlandığını anlamaya yönelik tasarlanmıştır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitiminde; 

• Fikri Mülkiyet Hukuku 

• Sınai Mülkiyet Hukuku

• Sürecin Etkin Yönetiminde Yöneticiye Düşen Roller gibi başlıklara odaklanılacaktır.

MBA Eğitim Temaları

isi gelistir

Ar-Ge ve İnovasyon

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma Prof. Dr. İrşadi AKSUNKoç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bu eğitim, yöneticilerin, inovasyon

Devamı »
arge

İşi Geliştir

Pazarlama Stratejileri Dr. Hakan OKAYYönetim Danışmanı Bu eğitim, insanların ürünlere ve hizmetlere bakış açıları ve

Devamı »
yönetici1

Kurumu Yönet

Stratejik Yönetimin Esasları Prof. Dr.Tanıl KILINÇYönetim Danışmanı İş, ekip veya kurum yönetenlerin hedeflerini elde etmeleri

Devamı »

MBA Modüller

Teoriyi Pratikte Uygulamaya İmkânı Verir-min

Mentörlük

Mentörlük ve Süpervizyon Oturumları ile Yönetim Hazırbulunuşluğunu Artırma Fırsatı SAHA MBA’de yöneticilik becerilerinin içselleştirilmesine destek

Devamı »
Öğrenme İlgisini Arttırır-min

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması Vaka Çalışması ile Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş Hayatındaki Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunun

Devamı »
Pazarlama Simülasyonu-min

İş Simülasyonu

İş Simülasyonu “Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ” SAHA MBA’de, gerçek

Devamı »