MIL-STD 810H EĞİTİMİ

Askeri Ürünlerin Çevresel Uyumluluk Testleri

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 Gün
Eğitim Yeri: Çevrim İçi

Terzileme örnekleriyle MIL-STD-810H Çevresel Testler Eğitimi

Bu eğitim, askeri teçhizatların ve ürünlerin MIL-STD-810H platform test gereklilikleri, diğer geçerli standartlar ve spesifikasyonlara göre test etmek ve sertifikalandırmak için önemli bir eğitimdir. Eğitim, standartta açıklanan test bölümlerine odaklanır.

EĞİTMEN

Eğitmenler, MIL-STD-810H, RTCA-DO-160G,MIL-STD-461G’’ye uygun ürün tasarımı ve testleri yaparak, uzun yıllar sahada çalışarak edindikleri deneyim ve bilgileri paylaşmaktadır. Bilgilerin etkinliği ve anlaşılırlığı için slaytlar, grafikler ve test videoları ile desteklenir ve her oturum MIL-STD-810H’de açıklanan test yöntemlerine göre planlanır.

Baş Eğitmen, Dr. İsmail Çiçek ve çevre testleri ve yöntemlerinde deneyimli eğitmenimiz tarafından verilmektedir.

Dr. İsmail Çiçek, çeşitli mühendislik programlarına ve projelerine liderlik ederek ABD Hava Kuvvetleri test projelerini uzun yıllar yönetti. Dr. Çiçek, WPAFB, OH’daki ABD Hava kuvvetleri Aeromedikal test laboratuvarında beş yıl boyunca laboratuvar baş mühendisi olarak çalışmıştır. Eğitim, askeri ve havacılık ekipmanlarının tasarımı ve çevresel testlerinde deneyimli eğitmenler tarafından da desteklenmektedir.

EĞİTİM KAZANIMLARI

Bu eğitimleri tamamlayan katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir:

 • MIL-STD-810H test yöntemlerini ve prosedürlerini anlamak
 • Yaşam döngüsü çevre ve görev profilleri açısından terziliğin nasıl uygulanacağını anlamak
 • Hassasiyet listesini yazabilme kabiliyeti kazanmak
 • Test süreci hedeflerini ve hedeflerini anlamak
 • Test planları geliştirebilmek ve testleri anlayabilmek
 • Testleri yürütebilmek
 • Test sonuçlarını anlayabilmek
 • Test raporlarını oluşturabilmek
 • Test sonuçlarındaki sorunları, değişiklik önerileri veya risk değerlendirmesi ile anormallikleri kabul ederek çözebilmek

EĞİTİM KAPSAMI

Eğitimler, açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlar, spesifikasyonlar ve kılavuzlardan alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar.

 • Sistem Mühendisliği Sürecine Genel Bakış ve Test ve Değerlendirme (T&E): Ürün Geliştirme ve V&V Süreçleri, Test Gereksinimleri, Gereksinim Yönetimi, Operasyon Kavramları (CONOPS), Çevre Profili (LCEP) ve Misyon Profili/Gereksinimleri gibi Önemli Kavramlar
 • Terzilik Süreci
 • MIL-STD-810H Bölüm I, II ve III
 • Test Yöntemlerinin Amacını Anlamak
 • Ekipman Tipine Göre Test Yöntemleri ve Prosedür Seçimi
 • Hassasiyet Listesinin Geliştirilmesi
 • Test Ekipmanı, Hazneler ve diğer Cihazlar
 • Test Prosedürleri ve Terzilik ile Çalıştırılan Testlere İlişkin Diğer Teknik Detaylar
 • Programlama, Testlerin Uygulanması
 • Test Raporlarının İncelenmesi
 • Tasarım Sorunları, Test Başarısızlıklarının Tartışılması, Test Kesintileri ve Öneriler
 • Anormallikleri Çözmek için Risk Yönetimi Süreci
 • Ek veya Alternatif Standartlar (Askeri ve Endüstriyel) ve Test Önerileri

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

Eğitim, MIL-STD-810H’nin her bir test bölümünü kapsar ve aşağıdaki maddeler her biri eğitimde ele alınır:

 • Testin Amacı
 • Test Edilen Ekipman (EUT) Temel Konularına Yönelik Potansiyel Çevresel
 • Ekipman Tipleri ve Test Gereksinimleri
 • Test Ekipmanı, Kabinler veya Cihazlar / Test Ortamı / Test Başarılı/Başarısız Kriterleri
 • Test Prosedürleri / Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Potansiyel Arızalar ve Tasarım Önerileri Ek Tartışmalar ve Öneriler
 • MIL-STD-810H’de yer almayan ancak gerekli olabilecek bazı testleri de içerir.

MIL STD-810H Test Methotları

 • 500.6 Low Pressure (Altitude)
 • 501.7 High Temperature
 • 502.7 Low Temperature
 • 503.7 Temperature Shock
 • 504.3 Contamination by Fluids
 • 505.7 Solar Radiation (Sunshine)
 • 506.6 Rain (IP for Water)
 • 507.6 Humidity
 • 508.8 Fungus
 • 509.7 Salt Fog
 • 510.7 Sand and Dust (IP for
 • Sand/Dust)
 • 511.7 Explosive Atmosphere
 • 512.6 Immersion (IP for Water)
 • 513.8 Acceleration
 • 514.8 Vibration 515.8 Acoustic Noise
 • 516.8 Shock
 • 517.3 Pyroshock
 • 518.2 Acidic Atmosphere
 • 519.8 Gunfire Shock
 • 520.5 Combined Environments
 • 521.4 Icing/Freezing Rain
 • 522.2 Ballistic Shock
 • 523.4 Vibro-Acoustic/Temperature
 • 524.1 Freeze / Thaw
 • 525.2 Time Waveform Replication
 • 526.2 Rail Impact
 • 527.2 Multi-Exciter 528.1 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental and Type II – Internally Excited

Eğitim Başvuru Formu