Edit Content

Bizimle İletişime Geçin

Telefon

+90 216 999 70 18 Dahili: 103
+90 531 659 46 13

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cum : 09.00-17.00

E-Posta

İletisim@sahaakademi.com

Adres

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

SAHA MBA Eğitim İçerikleri

SAHA MBA ile kariyerinizi ileriye taşımak için bugün başvurun ve geleceğe hazır olun!

SAHA MBA ProgramI, sektörün önde gelen uzmanları tarafından verilen derslerle katılımcılara işletme yönetimi, liderlik becerileri ve stratejik yönetim konularında derinlemesine bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kurumsallaşma

Prof. Dr.Tanıl KILINÇ

Kurumsal yapıların oluşması için gerekli olan faaliyeletlerin bilinmesi işletmeler ve çalışanlar için en önemli adımlardan bir tanesidir. Eğitim bir şirketin kurumsal olması için neler gerekli, hangi adımların atılması gerekir, yöneticilerin buradaki rolü vb. temel konularda cevap almak üzerine tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Kurumsallaşma Tanımları,
 • Kurumsallaşmaya Farklı Bakış Açıları,
 • Organizasyonel Liderlik,
 • Kurumsal Yönetim,
 • Kurumsallaşma ve Önündeki Engeller için Değişim Yönetimi
 • Kurumsallaşmaya Giden Yolda Belirlenecek Strateji için Temel Kavramlar konularına değinilecektir.

Stratejik Yönetimin Esasları

Prof.Dr. Esin CAN

Stratejik yönetim işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yeteneklerle değişen çevre koşullarını uyumlaştırmaya, işletme için en uygun stratejiler ve hedefler
belirleme konusu üzerinde durmaktadır. Eğitim bu kapsamda bir işletmenin Stratejilerini belirlemede ve bu süreci yönetmede, yöneticilere perspektif kazandırma üzerine tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Strateji Yönetimi ve Temel Kavramlar,
 • İşletmeye Etki Eden İç Faktörler ve Dış Faktörler,
 • Temel Stratejiler,
 • İşletme Stratejileri,
 • Strateji Tripodu,
 • Endüstriyel Yaklaşım,
 • Kaynak Temelli Yaklaşım,
 • Kurumsal Temelli Yaklaşım gibi konu başlıklarına değinilecektir.

Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi

Prof.Dr. Esin CAN

Stratejilerin belirlenmesi işletmelerde uzun dönemli ve yüksek efor gerektiren çalışmalardır. Belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi de bir hayli zaman almaktadır. Eğitim, kurumsal hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejilerin meydana getirdiği değişimi yönetirken daha bütünsel bir perspektifTen bakılmasına yönelik tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Strateji Nedir?
 • Stratejilerin Oluşturulmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kavramlar
 • Stratejiyi Uygulama Aracı Olarak Değişim Yönetimi gibi konu başlıklarına değinilecektir.

Stratejik Bakış Açısıyla Kurumsallaşma Süreç ve Sistemleri (EFQM, ISO)

Salih Ziya Arıman

İşletmenin süreç ve sistemlerini oluştururken veya revize ederken stratejik bakış açısıyla ve gerekli yöntemleri bilerek gerçekleştirmek önemlidir. Eğitimde ISO 9001 Standartı ve EFQM Modelinin kurumsal yönetim anlayışına getirdiği anlayışa ilişkin yöneticilere kılavuzluk edecek bilgiler verilecektir. İşletmelerin etkinliğinin ve iç kontrolünün iyileştirilmesi, müşteriye sunulan memnuniyetin gözetilmesi, sürekli öğrenme ve gelişim anlayışıyla çalışanların yetkinliklerinin artırılıp iş süreçleri performanslarının takip ve gelişimi gibi konular ISO 9001 Standardı bağlamında ele alınacaktır. Bunun yanında işletmelere daha bütünsel bir bakış açısı sağlanması, iç verimliliğin artırılması, karar verme süreçlerinin geliştirilmesi, liderlik, motivasyon ve kurum içi iletişim gibi olguların daha etkin kılınabilmesine yönelik EFQM Modelinin ortaya koyduğu çerçeveye değinilecektir. Bu eğitimde;

 • Kalite Kavramı ve Müşteriye Sunulan Memnuniyet
 • Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi
 • ISO 9001 Standartı
 • EFQM Modeli, Kriterleri ve Radar,
 • Dünya Kalite Ödülleri ve EFQM Tanıma Programları gibi konu başlıklarına değinilecektir.

Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Dr. Necip Özçer

Ülkemizde aile şirketleri sayısı fazladır. Aile şirketlerinde, kurumsal şirketlerden farklı olan organizasyonel yapının farklı bakış açıları ile ele alınması ve İK süreçlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi şirketler için önem arz etmektedir. Eğitim, İK’nın kolaylaştırıcı ve kazandırıcı yanını aile şirketleri özelinde ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Aile Şirketi kavramı,
 • Aile Şirketinin Kültürel Modelleri,
 • Aile Şirketleri Üzerine Teoriler,
 • Kurumsallık ve Kurumsallaşma,
 • İnsan Kaynağı Yönetiminin Boyutları
 • Organizasyın Değerlendirme,
 • Yetkinlik Modeli gibi konu başlıklarına değinilecektir.

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Uygulamaları ve Aile Anayasaları ile Yönetimin Profesyonelleşmesi

Dr. Güler Manisalı Darman

Aile şirketlerinin kendine özgü bazı özelliklerinin verimsizliğe ve önyargılara sebep olması uzun vadede yeterli değer yaratılmasını negatif yönde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, aile şirketlerinin kurumsallaşması, varlıklarını sürdürmenin tek etkili yolu olarak gösterilmektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması için stratejik plan oluşturma sürecinde aile anayasasının kurulması oldukça zorludur. Aile şirketlerinin geleneksel yapısı nedeniyle kurumsallaşmasının gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Eğitim, firma sahibi ailelerin üyeleri için tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Aile Vizyonu, Misyonu ve Değerleri
 • Stratejik Hedefler
 • Aile Konseyi ve Aile Meclisi gibi Aile Kurumlarının Rolleri
 • Aile şirketlerinde İstihdam ve Halefiyet Politikaları
 • Yönetimin Profesyonelleşmesi için İnsan Kaynakları Politikaları gibi konu başlıklara odaklanılacaktır.

Kurumsal İşletmelerde Yetkinlik Geliştirme Sistemleri Oluşturma

Canan Gülalioğlu Arslan

İşletmelerde doğru işin doğru insana atanması ve kişi-iş tatmininin sağlanması için kişilere ait yetkinliklerin belirlenmesi önemlidir. Özellikle kurumsal işletmelerde bu sürecin yönetilmesi çalışan sayısının artması sebebiyle daha zor bir hale gelmektedir. Eğitim, yöneticilerin yetkinlik geliştirme sistemlerinin oluşturmasına katkı sağlamak üzerine tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Yetkinlik, Yetkinlik Örnekleri, Davranış Göstergeleri, Yetkinlik Sınıfları tanımları
 • Yetkinlik, Yetenek ve Beceri Kavramları ve Karşılaştırılması,
 • Kurumun Yetkinliklerinin Belirlenmesi,
 • Kuruma Ait Yetkinlik Setinin Oluşturulması gibi konu başlıklarına değinilecektir.

Kurumsal Şirketlerde Performans ve Kariyer Yönetim Sistemleri

Dr. Engin Sağdıç

İşletmelerde mevcut çalışanlara ait profilin bilinmesi, performansların değerlendirilmesi yapılan işin geretirdiği yetkinlikler doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi açısından önemlidir..Eğitim, performans yönetim sistemiyle (PYS) işletmelerin kar marjını büyütmek, geri bildirim sürecini kurumlara yerleştirmek, çalışanların hedeflerine ulaşmalarını ve bu hedeflerin kurumun hedefleriyle ilişkili olmasını ve ilerlemesini sağlamak, kariyer yönetim sistemini çalışanların kuruma bağlılıklarını güçlendirecek şekilde konumlandırmak adına kurumsal işletme yöneticilerine yönelik tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlama&Geliştirme Kavramları
 • Kariyer Yönetim Sistemi Araçları,
 • Kariyer Yönetim Sistemi Uygulamaları,
 • Performans Yönetimi ve İlgili Kavramlar,
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri,
 • Kurumsal Karne gibi konu başlıklarına odaklanılacaktır.

Savunma Planlaması, Firmaların Milli Projelere İştiraki ile Stratejik Analiz

Dr. Uğur Tarçın (E. Korgeneral)

Ülkemizde teknolojik kabiliyeti yüksek savunma sanayi altyapısı, Ar-Ge, artan yerli ve milli üretim çerçevesinde; TSK ve güvenlik güçlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tüm süreçlerin bilinmesi önemlidir. Bu süreçte paydaşların yüksek verimlilik ile hizmet verebilmeleri, imkan ve kabiliyetleirni etkin kullanabilmeleri, savunma sanayii planlamasını kavrama ve durumsal farkındalığın artması amacıyla tasarlanmıştır.

Firmaların NATO Projelerine İştiraki

Firmaların NATO projelerine katılımı, savunma endüstrisi ve güvenlik alanındaki bilgi ve teknoloji transferini teşvik etmek, uluslararası işbirliğini artırmak, savunma kapasitelerini geliştirmek ve savunma sistemlerini iyileştirmek amacıyla yapılır. Bu eğitim içeriği, firmaların NATO projelerine katılım sürecinde ihtiyaç duydukları temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlar ve projelerde başarı elde etmelerine yardımcı olur.

 • NATO’nun Misyonu ve Yapısı
 • Savunma Endüstrisi ve Güvenlik Sektörü
 • Proje Yönetimi
 • Teknoloji Transferi ve İnovasyon
 • Uluslararası İşbirliği ve İletişim
 • Kalte ve Güvenlik Standartları
 • Pazarlama ve İş Geliştirme

NATO DIANA Hızlandırıcı Merkez

NATO DIANA Hızlandırıcı Merkez eğitimi, katılımcıların savunma sektöründeki yenilikçi faaliyetlere katkıda bulunmalarını teşvik etmek, teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve NATO’nun savunma kapasitesini güçlendirmek için gereken bilgi, beceri ve ağları kazanmalarını amaçlar.

 • DIANA Programının Amaçları ve Kapsamı
 • Savunma Teknolojileri ve İnovasyon
 • Proje Yönetimi ve Hızlandırıcı Süreçler
 • Teknoloji Transferi ve İşbirliği
 • Girişimcilik ve İş Modeli Geliştirme

Küresel Ekonominin Yerel Yansımaları

Prof.Dr. Vedat AKGİRAY

Uluslararası arenada gerçekleşen, birbirine bağlı ekonomik faaliyetlerin nasıl işlediğini, ülkelerin yerel ekonomileri ve kurumlar üzerinde olumlu veya olumsuz nasıl bir etkiye sahip olduğunu yakından anlamak yöneticiler için kritik öneme sahiptir. Eğitim, Kurumsal ve Yönetsel Stratejiler oluştururken bir bileşen olarak yöneticilere perspektif kazandırmak üzerine tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • Küreselleşmenin Seyri,
 • Uluslararası Piyasalarda Yaşananlar
 • Küresel Yatırım Unsurları ve Uzun Vadede Dünya Ekonomik Görünümü,
 • Mikro ve Makro Düzeyde Ekonomi ve Yerel Ekonomilerdeki Etkileri gibi konu başlıklara odaklanılacaktır.

Yöneticiler İçin Finans Yönetimi

Prof. Dr.Suat Teker

İşletmenin her alanında yapılan işlerin değerlendirilmesinde finans yönetimi önemli bir araçtır ve yöneticiler tarafından bilinmesi ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim, yöneticilerin etkili finansal sonuçlar almaları, sağlıklı bir nakit akışı gerçekleştirilmesini sağlamaları, işletmelerin finansal istikrarını belirleyen kararları alabilmeleri için sahip olmaları beklenen finans yönetimi bilgi ve uygulamalarına yönelik tasarlanmıştır. Bu eğitimde;

 • İşletme, İşletme Türleri ve Faaliyet Amaçları
 • Finansal Yönetim ve Finansal Yönetim Kararlarının Kapsamı
 • Temel Mali Tabloları, Kullanımlar ve Yöneticiler Açıcından Önemi
 • Mali Tabloların Okunması ve Analizi
 • Bütçeleme
 • Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar, Finansal Ürünler gibi konu başlıklarına odaklanılacaktır.

Dijital Dönüşüm, Yeni Nesil Trendler ve İnovasyon

Erkan Yıldırım

Dijitalleşme modern toplumun tüm alanlarını ve makro ve mikroekonomileri etkilemektedir. Yeni dünyadaki ekonomilerde iş /çalışma modelleri ve süreçleri oldukça hızlı değişmektedir. Eğitim, bu süreçte, iş yapma şekillerini dönüştürmek ve hedefe odaklı inovasyon ve dönüşüm stratejileri geliştirmek için veri analitiği ve teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yönelik tasarlanmıştır. Ek olarak dijital dönüşüm için bir gün sürecek olan atölye çalışması da eğitimde verilecektir. Bu eğitimde;

 • Değişim
 • Endüstri Devrimlerinin Aşamaları
 • Dijital Dönüşüm Yolculuğu
 • Trendler ve Teknolojiler
 • İş Modellerindeki Değişimler
 • Savunma Sektörü Özelinde Dijitalleşme ve Dönüşüm
 • İnovasyon Kurfuları ve İnovasyon Stratejisinin Öğeleri gibi konu başlıklarına odaklanılacaktır.

Şirketler için Hukuk Yönetimi

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

Hukukçu olmayan yöneticiler için karmaşık ve belli aralıklarla değişebilen düzenlemeler; mevcut ve gelecekteki iş zorluklarını, işi yapış şeklini ve süresini etkilemektedir. Eğitim yöneticiler için gerekli olan temel hukuk bilgilerini katılımcılara vermek üzerine tasarlanmıştır.Bu eğitimde;

 • Yöneticiler için Hukuk Farkındalığı,
 • Şirket Yapıları,
 • Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler
 • Anonim Şirketlerde Sorumluluklar
 • Limited Şirkette Sorumluluklar
 • Yöneticilerin Hukuki Sorumlulukları
 • Yöneticilerin Kamu Borçlarından Sorumlulukları gibi konu başlıklarına odaklanılacaktır.