Genel İşletme Simülasyonu

“İş Hayatının Yönetsel Kararlarını Sanal Ortamda Uygulama Fırsatı Yakalayın”

Genel İşletme Simülasyonu

Rekabetçi bir ortamda iş operasyonlarının karmaşıklığı oranında geliştiren çevrimiçi bir iş simülasyon oyunudur. Gerçek iş hayatının yönetsel kararlarını sanal ortamda uygulamaya imkân tanıyacak zenginlikte ve derinliktedir.

Genel İşletme Simülasyonu yönetimle ilgili çeşitli disiplinlerden bir dizi kavramı bütünleştirir.

Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden oynanır. Simüle edilen pazarda birbirleri ile rekabet eden sanal şirketler yönetilir.

Her simülasyon dönemi alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleşir.  Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

İşletme Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

 • Benzer durumları gelecekte etkin bir şekilde yönetebilme becerisi,
 • Stratejik karar alma ve yönetim gibi iş sonuçlarına doğrudan etki eden yetenekler,
 • Teorik olarak kazanılan bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
 • Katılımcıların gelişmeye açık yönlerine dair farkındalıklarını artırılması
 • Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılması.
 • Profesyonel takım çalışması ve problem çözme deneyimi

Odak Noktası

İşletme yönetimi, planlama, tahmin, talep, yatırım değerleme, rekabet, finansal bütçeleme ve planlama gibi konuları içermektedir. Bu konular, işletmelerin başarısını artırmak için gerekli olan becerileri kapsamaktadır.

Kullanım Alanları

Kurumsal şirketler için ticari bakış açısı, iş zekâsı ve finansal okuryazarlık eğitim programları yer almaktadır. Bu alanlarda, işletme yönetimi ve diğer ilgili konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Vaka Senaryosu

Vaka senaryosu, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir üretim şirketinin yönetiminden sorumlu olan katılımcıları kapsamaktadır. Şirketin üç pazar bölgesi ve iki üretim merkezi bulunmaktadır. Katılımcıların görevleri arasında; farklı pazarlardaki müşteri davranışları, maliyet yapıları ve kur dalgalanmaları gibi etmenler bulunmaktadır. Simülasyon boyunca yönetecekleri şirket için geliştirecekleri stratejileri uygulamaya almaları yer almaktadır. Bu görevler; segment genelinde tutundurma, fiyatlandırma ve kalite kontrol gibi kararları içerir. Aynı zamanda; yatırım, sermaye ve işgücü değerlendirmesi, talep tahminleri ve bütçeleme gibi karar alanlarını içerir.

Ana Başarı Faktörleri

 • Rekabetçi ortamda başarılı bir iş stratejisi oluşturma ve uygulama,
 • Doğru satış tahmini yapma ve planlama,
 • Uygun maliyetli üretim ve lojistik operasyonlarını sınırların ötesinde yerine getirme,
 • Hassas finansal planlama, analitik yaklaşım ile karar verme,
 • Operasyonel ve finansal temel göstergeler olarak kapasite kullanım oranlarını belirleme,
 • Pazar payları, net kâr, sermaye getirisi ve hisse başına kazanç gibi göstergeleri oluşturma,

simülasyondaki başarının gerçekleşme derecesini ortaya koymak için kullanılır.

Ana Öğrenme Alanları

Pazarlama, üretim, lojistik ve finans alanlarında bir dizi yönetsel kavramı bütünlük içerisinde ele alır. Ayrıca, iş dünyası ve paydaşlar arasında kapsamlı bir bağlantı kurmak ana öğrenme alanlarının bir parçasıdır.

Beklenen Sonuç

Genel İşletme simülasyonu katılımcılara genel ve bütünsel bir bakış açısı kazandırır. Bunun yanında işletme yönetimi anlayışı kazanmasını, pazar ve değer odaklı karar alma özelliklerini geliştirmesini sağlar. Ayrıca, pazarı yorumlama ve tahminde bulunma gibi yeteneklerini ileri seviyeye taşır. Hedefe yönelik karar alma konusunda da deneyim kazandırır. Nakit akışı ve kârlılık performansı gerçekleşirken, gerçeğe dayalı analitik karar almada gelişim sağlar.

Simülasyon, katılımcıların iş deneyimi seviyelerine ve hedef gruplarına göre özelleştirilmiş karar alanı seçenekleri sunar. Eğiticilere ayrıca, pazar genel görünümünü değiştirme ve kendi özel vakalarını kişiselleştirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede sistem, katılımcıların ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde özelleştirilir.

Bilgi ve Görüşme Talep Et