Genel İşletme Simülasyonu

“İş Hayatının Yönetsel Kararlarını Sanal Ortamda Uygulama Fırsatı Yakalayın”

Genel İşletme Simülasyonu

İşletme Simülasyonu, rekabetçi bir ortamda iş operasyonlarının karmaşıklığına ilişkin anlayışlarını geliştiren çevrimiçi bir iş simülasyon oyunudur. Gerçek iş hayatının yönetsel kararlarını sanal ortamda uygulamaya imkân tanıyacak zenginlikte ve derinliktedir.

Pazarlama, üretim, lojistik ve finansal karar verme dahil olmak üzere yönetimle ilgili çeşitli disiplinlerden bir dizi kavramı bütünleştirir.

Bir Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden, simüle edilen pazarda birbirleri ile rekabet eden sanal şirketlerini yönetmektedir.

Her simülasyon dönemi alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleştirilir.  Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

İşletme Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

  • Benzer durumları gelecekte etkin bir şekilde yönetebilme becerisi,
  • Stratejik karar alma ve yönetim gibi iş sonuçlarına doğrudan etki eden yetenekler,
  • Teorik olarak kazanılan bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
  • Katılımcıların gelişmeye açık yönlerine dair farkındalıklarını artırılması
  • Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılması.
  • Profesyonel takım çalışması ve problem çözme deneyimi

Odak Noktası

İşletme yönetimi, planlama ve tahmin, talep ve maliyet yönetimi, yatırım değerleme, rekabet, finansal bütçeleme ve planlama gibi konuları içermektedir. Bu konular, işletmelerin başarısını artırmak için gerekli olan becerileri kapsamaktadır.

Kullanım Alanları

Kullanım alanları arasında, işletme dışı branşlar için işletme becerileri dersleri, işletme branşları için giriş seviyesi dersler ve kurumsal şirketler için ticari bakış açısı, iş zekâsı ve finansal okuryazarlık eğitim programları yer almaktadır. Bu alanlarda, işletme yönetimi ve diğer ilgili konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Vaka Senaryosu

Vaka senaryosu, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir üretim şirketinin yönetiminden sorumlu olan katılımcıları kapsamaktadır. Şirketin üç pazar bölgesi ve iki üretim merkezi bulunmaktadır. Katılımcıların görevleri arasında, takımların farklı pazarlardaki müşteri davranışları, maliyet yapıları ve kur dalgalanmaları gibi etmenleri göz önünde bulundurarak simülasyon boyunca yönetecekleri şirket için geliştirecekleri stratejileri uygulamaya almaları yer almaktadır. Bu görevler, ürün ve müşteri segmentleri genelinde tutundurma, fiyatlandırma ve kalite kontrol, üretim yeri maliyet avantajları, yatırım değerlendirmesi, sermaye ve işgücü değerlendirmesi, finansman kararları, talep tahminleri ve bütçeleme gibi karar alanlarını içerebilir.

Ana Başarı Faktörleri

Ana başarı faktörleri arasında, rekabetçi ortamda başarılı bir iş stratejisi oluşturma ve uygulama, doğru satış tahmini yapma ve planlama, uygun maliyetli üretim ve lojistik operasyonlarını sınırların ötesinde yerine getirme, hassas finansal planlama, analitik yaklaşım ile karar verme ve iyi bir takım çalışması yer almaktadır.

Başarı, operasyonel ve finansal temel göstergeler olarak kapasite kullanım oranları, pazar payları, net kâr, sermaye getirisi ve hisse başına kazanç gibi göstergelerle ölçülür. Bu göstergeler, simülasyondaki başarının ne ölçüde gerçekleştiğini ortaya koymak için kullanılır.

Ana Öğrenme Alanları

Ana öğrenme alanları, simülasyonda pazarlama, üretim, lojistik ve finans alanlarında kararlar alınması ile, çeşitli yönetsel disiplinlere ait bir dizi kavramın bütünlük içerisinde ele alınmasını kapsamaktadır. Ayrıca, simülasyon organizasyonunun iş dünyası ve paydaşlar arasında kapsamlı bir bağlantı kurması da ana öğrenme alanlarının bir parçasıdır.

Beklenen Sonuç

Beklenen faydalar arasında, Genel İşletme simülasyonunun bir getirisi olarak katılımcıların genel ve bütünsel bir bakış açısı ile işletme yönetimi anlayışını kazanması, pazar ve değer odaklı karar alma özelliklerini geliştirmesi yer almaktadır. Ayrıca, pazarı yorumlama ve tahminde bulunma gibi yeteneklerini ileri seviyeye taşırken, hedefe yönelik karar alma konusunda da deneyim kazanacaklardır. Genel İşletme Simülasyonu, nakit akışı ve kârlılık performansı ana amaç olmak suretiyle gerçeğe dayalı analitik karar almada da gelişim sağlamaya yardımcı olur.

Genel İşletme Simülasyonu, katılımcıların iş deneyimi seviyelerine ve hedef gruplarına göre özelleştirilmiş içerik ve modüler karar alanı seçenekleri sunmaktadır. Eğiticilere ayrıca, pazar genel görünümünü değiştirme ve kendi özel vakalarını kişiselleştirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede sistem, katılımcıların ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde uyarlanabilir ve kişiselleştirilebilir.

Bilgi ve Görüşme Talep Et

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE