İş Simülasyonu

“Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ”

SAHA MBA’de, gerçek iş hayatının yönetsel kararlarını sanal ortamda uygulamaya imkân tanıyacak zenginlikte ve derinlikte dönem başı ve dönem sonu olmak üzere 8  haftalık bir işletme yönetimi simülasyon oyunu oynatılmaktadır. Bir Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden, simüle edilen pazarda birbirleri ile rekabet eden sanal şirketlerini yönetmektedir. Her simülasyon dönem alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleştirilmektedir. Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

93 SAAT İŞLETME YÖNETİMİ

SİMÜLASYONU İLE;

  • Oyunlaştırarak Öğrenme
  • Gerçek Hayattaki Role Uyarlama
  • Bütünsel Düşünceyi Geliştirme
  • Doğru Karar Verme
  • Stratejik Becerileri Geliştirme

SAHA MBA’de Uygulanan Simülasyonunun

0%
İş Hayatınıza Etkisi
0%
Genel Başarısı
0%
Analiz Başarısı

Vaka senaryosu

Katılımcılar teknolojinin ve pazarın sürekli geliştiği bir ortamda, küresel bir teknoloji şirketini yönetmektedir. Müşteri tercihleri, büyüme oranları, para birimleri, vergi oranları ve tarifelerin farklılık gösterdiği üç farklı coğrafya bulunmaktadır. Simülasyon dönemleri boyunca, teknolojiler dört farklı nesil olarak evrilmektedir.

Ana öğrenme alanları:
Teknoloji tabanlı ürün yol haritaları, küresel pazar ve üretim stratejileri. Ekonomik, politik, finansal, insan kaynakları, muhasebe, tedarik, üretim, lojistik, pazarlama, araştırma ve yenilik dahil olmak üzere, çeşitli yönetimsel disiplinleri içeren bir dizi kavram.

İş Simülasyonu İle Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

• Benzer durumları gelecekte etkin bir şekilde yönetebilme becerisi,
• Stratejik karar alma ve yönetim gibi iş sonuçlarına doğrudan etki eden yetenekler,
• Teorik olarak kazanılan bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
• Katılımcıların gelişmeye açık yönlerine dair farkındalıklarını artırılması
• Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılması.
• Profesyonel takım çalışması ve problem çözme deneyimi

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE