Sistem Mühendisliği ve Savunma Projeleri Eğitimi

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 GÜN
Eğitimin Yeri: Çevrim İçi

EĞİTİMİN AMACI

Sistem Mühendisliğini anlamak, firma taleplerine uygun sistemleri tasarlama sürecinde sistemlerin amacını belirlemek, amacına uygun sistem elemanlarını atamak, sistemin ne kadar zaman ve maliyet gerektirdiğini analiz etmek, savunma projelerinin yönetimsel kısımlarının nasıl olacağını analiz etmek gibi konular eğitimde ele alınmaktadır.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Eğitimler açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlardan, spesifikasyonlardan ve belgelerinden alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar:

 • Savunma projelerinde sistem mühendisliği süreçleri ve yöntemleri.
 • DOD 5000 serisi sistem mühendisliği.
 • NASA, IEEE ve benzeri kuruluşların sistem mühendisliği yönetimi yaklaşımı.
 • Tedarik yönetimi ve sistem mühendisliği yöntemleri ve ürün tanımı.
 • Teknoloji hazırlık indeksi (THS İndeksi).
 • Ürün döngüsü yönetimi, ürün geliştirme süreçleri.
 • V Diagram ile ürün geliştirme ve validasyon süreçleri.
 • Proje Yönetimi, Gereksinim, Kalite, Konfigürasyon, Risk ve benzeri süreç
 • yönetimleri.
 • Sistem mühendisliğinde ürün tanımı, gereksinim geliştirme ve diyagramlar
 • (kullanıcı, bağlam, aktivite ve durum diyagramları ve senaryolar).

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

Eğitimde ele alınan konularla ilgili yönetmelik, standart ve şartnamelerden alınan bilgilerle birlikte sunum slaytları bölümleri ve içerikleri ile sunulmaktadır. Eğitmenler, Sistem Mühendisliği ve Savunma Proje Yönetimi’ne uygun olarak sahada uzun yıllar çalışarak edindikleri bilgi ve birikimlerini slaytlarla paylaşmaktadır. Slaytlar, bilgilerin etkinliği ve netliği için birçok grafik ve video ile desteklenmiştir. Slaytlar ve diğer paylaşılabilir ders materyalleri, katılımcılara ders sonrasında GOOGLE DRIVE kullanılarak paylaşılacaktır.

Eğitim Başvuru Formu