Yönetici Yönünü Güçlendir

Yöneticiler İçin Liderlik Felsefesi Geliştirme

Fazıl Oral

Bu eğitim, yöneticilerin kendi liderlik felsefelerini geliştirmeleri yolunda hayatı yorumlamalarına ve insanları etkilemelerine rehberlik eden inançlar, değerler ve ilkeleri sorgulamaları ve insanları, durumları ne kadar iyi yönetebileceklerine yönelik bir bakış açısı geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Yöneticiler İçin Liderlik Felsefesi Geliştirme Eğitiminde; 

• Kişisel Liderlik Felsefesini Belirlemede Öz Değerlendirme Süreci,

• Kişisel Varsayımlar,

• Perspektifimize Etki Eden Sözel Dil ve Üslup

• Başkalarını Geliştirmedeki Rolümüz gibi başlıklara değinilecektir.

Geleceğin Şirketlerinde İnsan Yönetim Becerileri

Prof.Dr. Tunç BOZBURA
Bahçeşehir Üniversitesi

Yaşanan teknolojik gelişmeler iş yapış şekillerini ve klasik işyeri ortamını değiştirmektedir. Bu değişimin hem hızı artmakta hem de kapsamı genişlemektedir. Bu eğitim, yöneticilerin bu dönüşümler sonucunda şekillenen mevcut ve geleceğin kurumlarının çalışanlarını yönetmede etkili yollar geliştirebilmelerine dair öngörü kazanmaları için tasarlanmıştır. Geleceğin Şirketlerinde İnsan Yönetim Becerileri Eğitiminde; 

• İnsanların Dönüşümü ve İnsan Yönetimine Yansımaları

• Topluluğu, İşbirliğini ve Kişilerarası İlişkileri Yönetmenin Değişen Yanları

• İnsana Yatırım Yapmak gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet

İhsan ATAÖV
Eğitici – Danışman

Bu eğitim, yöneticilerin etkileyici bir izlenim oluşturmaları ve rol model olarak görülmeleri için kişisel imaj, görünüş ve zarafet öğelerini kullanarak iletişim farkındalıklarını artırmalarına katkı sunmak için tasarlanmış uygulamalı bir çalışmadır. Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet  Eğitiminde; 

• Profesyonel İmaj,

• Yöneticiler için Nezaket ve Zarafet Kuralları,

• Kişisel Marka,

• İşletmelerin Değerleri ve İletişim Stratejisini Anlama,

• Sosyal Marka ve İtibar gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Yöneticiler İçin Davranış Bilimi

İlknur USLU
Eğitici – Psikolog

Bu eğitim, çalışanların karmaşık doğasını anlama, bireysel davranışların nedenlerini ve sonuçlarını tanımlama, çalışanların organizasyon içindeki bireysel ve grup davranışlarının dinamiklerini kavrayabilme yolunda yöneticilere bakış açışı kazandırmayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin Davranış Bilimi Eğitiminde;  

• Bireysel Farklılıklar ve Algı,

• Tutumlar ve Davranışlar,

• Motivasyon,

• Stres ve Duyguları Yönetmek,

• Güç ve Politika,

• Kurum Kültürü ve Davranışa Yansımaları

• İş Yerinde Çeşitlilik gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Geribildirim Kültürün İncelikleri

İlknur USLU
Eğitici – Psikolog

Bu eğitim, yöneticilerin kurumsal büyümenin temel itici güçlerinden biri olan geri bildirim kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilmesi için edinmeleri gereken yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir. Geribildirim Kültürün İncelikleri Eğitiminde; 

• Etkin ve Geri Bildirim Süreci,

• Geri Bildirim Kültürü oluşturma gibi başlıklar uygulamalı bir biçimde ele alınacaktır. 

Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi

Prof.Dr. Ünsal SIĞRI
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Bu eğitim, yöneticilerin uyuşmazlık durumlarını etkin çözmeleri, ekibin veya tüm işletmenin iş verimliliğini artırmalarına katkı sağlamak için tasarlanmıştır. Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi Eğitiminde; 

• Uyuşmazlığın Kaynakları,

• Uyuşmazlık Seviyeleri ile İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Etkileri, 

• Uyuşmazlık Çözümü Stilleri ve Becerileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Hikayeleştirme ve Spontan Davranış Becerileri

Hüseyin Burak ACAR
Eğitici – Oyuncu

Bu eğitim, yöneticilerin hikâye anlatıcılığını benimseyerek ikna etmeyi, ilham vermeyi, öğretmeyi ve çalışanlarla duygusal olarak bağ kuracak şekilde vermek istediği mesajı açıklamayı öğrenmelerine yönelik tasarlanmıştır. Hikayeleştirme ve Spontan Davranış Becerileri Eğitiminde; 

• Liderlik ve Hikâyeler,

• Hikâyenin Gücü,

• Spontan Davranış Geliştirebilmek,

• Sunuma Hikâye Ekleyebilmek gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma
(Bitirme Projeleri Sunumu Uygulaması)

Celal PİR
Eğitici -Spiker

Bu eğitim, yöneticilerin etkin şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlara yönelik tasarlanmıştır. Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma Eğitiminde; 

• İletişim Becerileri,

• Sözlü İletişim Teknikleri,

• Topluluk Karşısında Sunum Yapma,

• Mesajı Net ve Anlaşılır Şekilde Verme,

• Konuşmada hitap, Mimik ve Beden Dili Kullanımı,

• Kendini Doğru İfade Etmede kelimelerin rolü gibi başlıklara odaklanılacaktır.

MBA Eğitim Temaları

isi gelistir

Ar-Ge ve İnovasyon

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma Prof. Dr. İrşadi AKSUNKoç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bu eğitim, yöneticilerin, inovasyon

Devamı »
arge

İşi Geliştir

Pazarlama Stratejileri Dr. Hakan OKAYYönetim Danışmanı Bu eğitim, insanların ürünlere ve hizmetlere bakış açıları ve

Devamı »
yönetici1

Kurumu Yönet

Stratejik Yönetimin Esasları Prof. Dr.Tanıl KILINÇYönetim Danışmanı İş, ekip veya kurum yönetenlerin hedeflerini elde etmeleri

Devamı »

MBA Modüller

Teoriyi Pratikte Uygulamaya İmkânı Verir-min

Mentörlük

Mentörlük ve Süpervizyon Oturumları ile Yönetim Hazırbulunuşluğunu Artırma Fırsatı SAHA MBA’de yöneticilik becerilerinin içselleştirilmesine destek

Devamı »
Öğrenme İlgisini Arttırır-min

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması Vaka Çalışması ile Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş Hayatındaki Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunun

Devamı »
Pazarlama Simülasyonu-min

İş Simülasyonu

İş Simülasyonu “Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ” SAHA MBA’de, gerçek

Devamı »