SAHA MBA

SAHA MBA 4. Yılında Yenilenmiş ve Geliştirilmiş İçeriği ile Başlıyor Lider Yöneticilik Deneyimi İçin SAHA MBA’deki Yerinizi Alın

Başlıyor

SAHA MBA KEŞFET

Dünyanın En Seçkin MBA Programları Niteliğinde Uluslararası Bir Düzey ve Kalitede Hazırlanmıştır.

SAHA MBA Programı değerlerinden ilham alan, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu ve çalışanlarını zirveye taşıyacak yöneticileri yetiştirme ve geliştirme programıdır. İleri teknoloji üreten ve dünya ile yarışan firmalarımızın yöneticilerinin ihtiyaçlarını ve dünya standartlarının dikkate alınarak hazırlanan SAHA MBA, evrensel yönetim yaklaşımlarını kendi yönetim dinamiklerini harmanlamaktadır.

MÜFREDAT

Dünyanın en seçkin MBA Programları Niteliğinde Uluslararası Bir Düzey ve Kalitede Hazırlanmıştır.

Kurumu Yönet

İş modeli geliştirme, Pazar dinamikleri, Markalaşma ve rekabet avantajı gibi işi geliştirmeye yönelik faktörler işlenir.

İşi Geliştir

Strateji Oluşturma ve Kurumsal İşletme Yönetimi konularına, uygulamalarla zenginleştirilmiş biçimde tüm yönleriyle değinilir.

Yönetici Yönünü Geliştir

Yöneticilerin kendilerine has liderlik yaklaşımlarını geliştirebilmeleri ve kurumlarına insan odaklı yönetim anlayışını yerleştirebilmeleri sağlanır.

İnovasyon ve Ar-Ge Kültürü İle Bütünleş

İnovasyon İklimi ve Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi konuları, Aile ve Kurumsal İşletmeler özelinde tüm yönleriyle irdelenir.

MÜFREDATA EK MODÜLLER

Dünyanın En Seçkin MBA Programları Niteliğinde Uluslararası Bir Düzey ve Kalitede Hazırlanmıştır.

İş Simülasyonu

Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı

Mentörlük

Mentörlük ve Süpervizyon Oturumları ile Yönetim Hazırbulunuşluğunu Artırma Fırsatı

Vaka Çalışması

Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş
Hayatındaki Problemlere Yenilikçi
Çözümler Sunun

NEDEN SAHA MBA

44 Eğitim Başlığı ile 400+ Saatlik  Program

Uzmanlık

İş, İnsan ve Kurum yönetimi konularına çok disiplinli uzmanlık bakış açısıyla yaklaşma

Teknoloji

Teknolojinin; öğrenme ve gelişim süreçlerine entegre biçimde konumlanması.

Tecrübe

SAHA İstanbul'un Ekosistem Tecrübesi ile TÜBİTAK'ın Yönetim Bilimleri Tecrübesi.

Entegrasyon

İzleme – Değerlendirme Çalışmalarıyla Entegrasyon Yapılanması

Konuk

Üst Düzey Bürokratlar ve Sektöre Yön Veren Yöneticiler SAHA MBA'de Buluşuyor

Mezunlar Kulübü

Mezunlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ile uzun yıllar sürecek bir etkileşim anlayışı

İçerik

Kapsayıcı, Bütüncül, Bilimsel ve Çevik Yaklaşımlara Dayalı Global Standartlarda İçerik Kurgusu

Kalite

Mentörlük uygulamaları ile “tamamlayıcı”, Vaka analizleri ile “özümseyici” anlayışla işlenen dersler

RAKAMLARLA SAHA MBA

SAHA MBA’de 2019’dan beri 85 ayrı firmadan 200 yönetici, yönetici adayı ve firma sahibi eğitim aldı.

Ortalama Yaş 39 Yıl

Ortalama İş Tecrübesi 15 Yıl

KURUMSAL ŞİRKETLER
0%
AİLE ŞİRKETLERİ
0%

Referanslar