Uygulamalı Titreşim Testleri Eğitimi

Sivil Ve Askeri Standartlar Kapsamında

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 GÜN
Eğitim Yeri: Yüz Yüze, Sınıf Ortamında

EĞİTMEN

Eğitmenler, MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, MIL-STD-461G ve MIL-STD-704F’e uygun ürün tasarımı ve testleri yaparak, sahada uzun yıllar çalışarak edindikleri deneyim ve bilgileri paylaşmaktadır. Slaytlar, bilgilerin etkinliği ve anlaşılırlığı için birçok grafik ve test videosu ile desteklenmekte ve eğitim MILSTD- 810H ve RTCA- DO-160G’de açıklanan testlere uygun olarak planlanmaktadır.

Eğitim, laboratuvar ortamında eğitim için belirlenen malzeme üzerinde titreşim testleri yapılarak katılımcıları titreşim testleri hakkında bilgilendirir. Eğitim ayrıca DOD Sistemleri Mühendislik Süreçleri açısından test sürecini ve gereksinimlere genel bakışı içerir.

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitim, ekipmanınızı MIL-STD-810H ve RTCA-DO-160G’de açıklanan hedeflenen test gereksinimleri ve platform gereksinimleri için Askeri Standartlar ve Sivil Test Standartları için test etmek için önemli bir eğitimdir.

Eğitim, bu standart belgelerde açıklanan titreşim testi bölümlerine odaklanır: “MIL-STD-810H US Department of Defense Test Method Standard Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests” And “RTCA-DO-160G Environmental Conditions and Test Procedures For Airborne Equipment © 2010, RTCA, Inc.”

MIL-STD-810 ve RTCA-DO-160 test standartlarında anlaması en zor olan bölümlerden birisi titreşim testleridir. Ayrıca, uygulanacak platform ve taşıma modlarına göre birçok test çeşidi vardır. MIL-STD-810H ve RTCA-DO-160G’de belirtilen testleri kapsayacak şekilde düzenlenen eğitimler teorik ve uygulama bölümlerini içermektedir. Uygulama kısımları periyodik ve randım test zarflarının askeri ve sivil standartlardan seçilerek titreşim test sistemine girilmesini egzersizlerini kapsamaktadır.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Eğitimler açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlardan, spesifikasyonlardan ve belgelerinden alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar:

 • Çevresel testler ve titreşim
 • Titreşim test düzeneği ve test yapılması
 • Periyodik titreşimler: dwell testleri, sweep testleri
 • Random titreşimler: broadband, narrowband, sine-on-random, randomon-
 • random
 • Spectral analiz
 • MIL-STD-810H Titreşim testi profilleri
 • RTCA-DO-160G Titreşim testi profilleri

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

 • Titreşime Giriş: Titreşim Türleri ve Titreşimden Kaynaklı Problemler
 • Titreşim Temel Kavramlar
 • Titreşim Test Sistemleri
 • Periyod Titreşimler, Fast Fourier Transform (FFT) ve Mod Şekil
 • Random Titreşim ve Power Density Function

MIL-STD-810H

 • 513.8 Acceleration
 • 514.8 Vibration
 • 516.8 Shock

RTCA-DO-160G

 • Section 7.0 Operational Shocks and Crash
 • Safety Section 8.0 Vibration

Titreşim Test Örnek ve Uygulamaları

 • Sweep Testler ve Kritik Frekansların Belirlenmesi
 • Periyodik Titreşim Testleri: Dwell (Dayanıklılık Testleri)
 • Random Titreşimler 810H/160G Örnek Testler

Eğitim Başvuru Formu

MIL-STD 810H EĞİTİMİ

Askeri Ürünlerin Çevresel Uyumluluk Testleri

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 Gün
Eğitim Yeri: Çevrim İçi

Terzileme örnekleriyle MIL-STD-810H Çevresel Testler Eğitimi

Bu eğitim, askeri teçhizatların ve ürünlerin MIL-STD-810H platform test gereklilikleri, diğer geçerli standartlar ve spesifikasyonlara göre test etmek ve sertifikalandırmak için önemli bir eğitimdir. Eğitim, standartta açıklanan test bölümlerine odaklanır.

EĞİTMEN

Eğitmenler, MIL-STD-810H, RTCA-DO-160G,MIL-STD-461G’’ye uygun ürün tasarımı ve testleri yaparak, uzun yıllar sahada çalışarak edindikleri deneyim ve bilgileri paylaşmaktadır. Bilgilerin etkinliği ve anlaşılırlığı için slaytlar, grafikler ve test videoları ile desteklenir ve her oturum MIL-STD-810H’de açıklanan test yöntemlerine göre planlanır.

Baş Eğitmen, Dr. İsmail Çiçek ve çevre testleri ve yöntemlerinde deneyimli eğitmenimiz tarafından verilmektedir.

Dr. İsmail Çiçek, çeşitli mühendislik programlarına ve projelerine liderlik ederek ABD Hava Kuvvetleri test projelerini uzun yıllar yönetti. Dr. Çiçek, WPAFB, OH’daki ABD Hava kuvvetleri Aeromedikal test laboratuvarında beş yıl boyunca laboratuvar baş mühendisi olarak çalışmıştır. Eğitim, askeri ve havacılık ekipmanlarının tasarımı ve çevresel testlerinde deneyimli eğitmenler tarafından da desteklenmektedir.

EĞİTİM KAZANIMLARI

Bu eğitimleri tamamlayan katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir:

 • MIL-STD-810H test yöntemlerini ve prosedürlerini anlamak
 • Yaşam döngüsü çevre ve görev profilleri açısından terziliğin nasıl uygulanacağını anlamak
 • Hassasiyet listesini yazabilme kabiliyeti kazanmak
 • Test süreci hedeflerini ve hedeflerini anlamak
 • Test planları geliştirebilmek ve testleri anlayabilmek
 • Testleri yürütebilmek
 • Test sonuçlarını anlayabilmek
 • Test raporlarını oluşturabilmek
 • Test sonuçlarındaki sorunları, değişiklik önerileri veya risk değerlendirmesi ile anormallikleri kabul ederek çözebilmek

EĞİTİM KAPSAMI

Eğitimler, açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlar, spesifikasyonlar ve kılavuzlardan alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar.

 • Sistem Mühendisliği Sürecine Genel Bakış ve Test ve Değerlendirme (T&E): Ürün Geliştirme ve V&V Süreçleri, Test Gereksinimleri, Gereksinim Yönetimi, Operasyon Kavramları (CONOPS), Çevre Profili (LCEP) ve Misyon Profili/Gereksinimleri gibi Önemli Kavramlar
 • Terzilik Süreci
 • MIL-STD-810H Bölüm I, II ve III
 • Test Yöntemlerinin Amacını Anlamak
 • Ekipman Tipine Göre Test Yöntemleri ve Prosedür Seçimi
 • Hassasiyet Listesinin Geliştirilmesi
 • Test Ekipmanı, Hazneler ve diğer Cihazlar
 • Test Prosedürleri ve Terzilik ile Çalıştırılan Testlere İlişkin Diğer Teknik Detaylar
 • Programlama, Testlerin Uygulanması
 • Test Raporlarının İncelenmesi
 • Tasarım Sorunları, Test Başarısızlıklarının Tartışılması, Test Kesintileri ve Öneriler
 • Anormallikleri Çözmek için Risk Yönetimi Süreci
 • Ek veya Alternatif Standartlar (Askeri ve Endüstriyel) ve Test Önerileri

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

Eğitim, MIL-STD-810H’nin her bir test bölümünü kapsar ve aşağıdaki maddeler her biri eğitimde ele alınır:

 • Testin Amacı
 • Test Edilen Ekipman (EUT) Temel Konularına Yönelik Potansiyel Çevresel
 • Ekipman Tipleri ve Test Gereksinimleri
 • Test Ekipmanı, Kabinler veya Cihazlar / Test Ortamı / Test Başarılı/Başarısız Kriterleri
 • Test Prosedürleri / Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Potansiyel Arızalar ve Tasarım Önerileri Ek Tartışmalar ve Öneriler
 • MIL-STD-810H’de yer almayan ancak gerekli olabilecek bazı testleri de içerir.

MIL STD-810H Test Methotları

 • 500.6 Low Pressure (Altitude)
 • 501.7 High Temperature
 • 502.7 Low Temperature
 • 503.7 Temperature Shock
 • 504.3 Contamination by Fluids
 • 505.7 Solar Radiation (Sunshine)
 • 506.6 Rain (IP for Water)
 • 507.6 Humidity
 • 508.8 Fungus
 • 509.7 Salt Fog
 • 510.7 Sand and Dust (IP for
 • Sand/Dust)
 • 511.7 Explosive Atmosphere
 • 512.6 Immersion (IP for Water)
 • 513.8 Acceleration
 • 514.8 Vibration 515.8 Acoustic Noise
 • 516.8 Shock
 • 517.3 Pyroshock
 • 518.2 Acidic Atmosphere
 • 519.8 Gunfire Shock
 • 520.5 Combined Environments
 • 521.4 Icing/Freezing Rain
 • 522.2 Ballistic Shock
 • 523.4 Vibro-Acoustic/Temperature
 • 524.1 Freeze / Thaw
 • 525.2 Time Waveform Replication
 • 526.2 Rail Impact
 • 527.2 Multi-Exciter 528.1 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental and Type II – Internally Excited

Eğitim Başvuru Formu

Gereksinim Mühendisliği Yönetimi Eğitimi

(FAA/EASA/DOD/NASA)

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 GÜN
Eğitim Yeri:  Çevrim içi

EĞİTMEN

Eğitim, MIL-STD-810H ve RTCA-DO-160G ve MIL-STD-704F gibi ürünlerin çevresel yeterlilik testlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip Dr. İsmail ÇİÇEK tarafından verilmektedir. 18 yılı aşkın deneyime sahip bir sertifikalı doğrulama mühendisi(FAA/EASA) olan Aviyonik Baş Mühendisi, EMI/EMC bölümlerini sunar.
Eğitim, askeri ve havacılık ekipmanlarının tasarımı ve çevresel testlerinde deneyimli eğitmenler tarafından desteklenmektedir.

EĞİTİMİN AMACI

Bu iki buçuk günlük eğitim, gereksinimlerin nasıl toplanacağı, yazılacağı, doğrulanacağı ve organize edileceğine ilişkin bir dizi önerilen uygulamayı sunmaktadır. Çeşitli yaklaşımlardan en iyi fikirleri bir araya getirmeye, bunları tutarlı bir bütün halinde düzenlemeye ve faydalarını netleştiren somut örneklerle açıklamaya çalışır. Sunumlar, FAA Gereksinim Mühendisliği El Kitabından (DOT/FAA/AR-08/32) bazı bilgiler kullanır, ancak yalnızca bu el kitabıyla sınırlı değildir.

Gereksinim mühendisliği ile ilgili literatür çok geniştir ve uygulamalar belirli bir endüstride bile büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle El Kitabı, gerçek zamanlı, gömülü sistemler alanına ve özellikle aviyonik endüstrisine yöneliktir. Bu sistemlerde yazılımın hızla artan önemi nedeniyle, sistemden yazılım gereksinimlerine geçişi kolaylaştıran uygulamaları vurgulamaktadır. Ana düzeyde önerilen uygulamalar, kabaca bir program üzerinde gerçekleştirilecekleri sırayla sunulmuştur, ancak bu sıraya tam olarak uyulması gerekliliği yoktur.

Çoğu süreçte olduğu gibi, gereksinimler iyileştirildikçe farklı etkinlikler arasında önemli yinelemelerin olması beklenir. El Kitabı, ayrıntılı bir süreç belirlemeye çalışmak yerine, bir gereksinim belirtiminde hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirlemeye ve bu bilgilerin nasıl toplanıp düzenlenebileceğine ilişkin öneriler sunmaya odaklanır.

EĞİTİMİN KAPSAMI

FAA El Kitabı, gerçek zamanlı gömülü sistemler alanını ve özellikle aviyonik endüstrisini ele almaktadır. Temel kavramların ayrı ayrı uygulanabileceği ancak bir bütün olarak uygulandığında birbirini güçlendirdiği bir dizi önerilen uygulama tanımlar. Bu uygulamalar, geliştiricilerin bir sistemin ilk, üst düzey genel bakışından, davranışının ve performans gereksinimlerinin ayrıntılı bir açıklamasına ilerlemesine olanak tanır. Aviyonik sistemlerde yazılımın artan önemi nedeniyle, bu uygulamalar sistem gereksinimlerinden yazılım gereksinimlerine geçişi kolaylaştıran teknikleri öne çıkarmaktadır.

Kavramları açıklığa kavuşturmak için El Kitabı boyunca somut örnekler kullanılmıştır, ancak aynı hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek başka birçok format vardır. Bu uygulamaları kullanmak isteyen çoğu kuruluşun, bunları mevcut süreçleri ve araçlarıyla entegre etmek için belki de önemli ölçüde değiştirmek istemesi beklenmektedir.

Eğitim, gerçek zamanlı gömülü sistemler alanına ve özellikle aviyonik endüstrisine yöneliktir. Temel kavramların ayrı ayrı uygulanabileceği ancak bir bütün olarak uygulandığında birbirini güçlendirdiği bir dizi önerilen uygulama tanımlar. Bu uygulamalar, geliştiricilerin bir sistemin ilk, üst düzey genel bakışından, davranışının ve performans gereksinimlerinin ayrıntılı bir açıklamasına ilerlemesine olanak tanır. Aviyonik sistemlerde yazılımın artan önemi nedeniyle, bu uygulamalar sistem gereksinimlerinden yazılım gereksinimlerine geçişi kolaylaştıran teknikleri öne çıkarmaktadır.

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

2.5 günlük eğitim boyunca aşağıda sıralanmış olan konular ele alınmaktadır:

 • 1. INTRODUCTION
 • 1.1 Purpose
 • 1.2 Background
 • 2. RECOMMENDED PRACTICES
 • 2.1 Developing the System Overview
 • 2.1.1 Develop System Overview Early
 • 2.1.2 Provide System Synopsis
 • 2.1.3 Identify System Contexts
 • 2.1.4 Use Context Diagrams
 • 2.1.5 Describe External Entities
 • 2.1.6 Capture Preliminary System Goals
 • 2.1.7 Maintain System Goal Information
 • 2.2 Identify the System Boundary
 • 2.2.1 Identify the System Boundary Early
 • 2.2.2 Choose Environmental Variables
 • 2.2.3 Choose Controlled Variables
 • 2.2.4 Choose Monitored Variables
 • 2.2.5 Ensure Environmental Variables are Sufficiently Abstract
 • 2.2.6 Avoid Presentation Details in Environmental Variables
 • 2.2.7 Define All Physical Interfaces
 • 2.3 Develop the Operational Concepts
 • 2.3.1 Document Sunny Day System Behavior
 • 2.3.2 Include How the System is Used in its Operating Environment
 • 2.3.3 Employ the Use Case Goal as its Title

Eğitim Başvuru Formu