AS 9136 Kök Neden Analizi Ve Problem Çözme – 8D Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Problem çözme teknikleri, yaşanmış uygunsuzlukların kök nedenini bulmak ve ortadan kaldırmak için kullanılan araçlardır. Düzeltici faaliyet ise uygunsuzlukların ele alınması, giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için yapılan sistematik çalışmalardır. Savunma ve havacılık sektöründe yaygın kullanılan düzeltici faaliyet metodolojisi ise 8D dir.

8D çalışması; yaşanmış bir problemin giderilmesi ve tekrar oluşmasının önlenmesi için adım adım problem çözme adımlarını tanımlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Problem çözme teknikleri ve düzeltici faaliyet
 • 8-D aşamaları
 • D0: Hazırlık
 • D1 Ekibin oluşturulması
 • D2: Problemin tanımlanması
 • D3: Geçici önlemler
 • D4: Kök neden analizi
 • D5: Kalıcı önlemlerin belirlenmesi
 • D6: Kalıcı önlemlerin uygulanması
 • D7: Hata tekrarının önlenmesi
 • D8: Ekibin takdir edilmesi
 • 5-Neden analizi

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara

AS 9145: 2016 – İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)                     

EĞİTİMİN AMACI

Savunma ve havacılık sektörüne yönelik olarak ürün devreye alma faaliyetlerinin planlamasının ve parça onay prosesinin anlaşılması. AS 9145 standardı, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Süreci

(PPAP) için havacılık ve savunma sanayi gereksinimlerini tanımlar.

APQP amacı, tedarik zinciri boyunca yayılmış ürün geliştirme süreçlerinin konsept ve tasarımdan seri üretime kadar tamamen entegre aşamalı süreçler olmasını sağlamak için bir metodoloji tanımlar. PPAP ise üretim sürecinin müşteri gerekliliklerini karşılayan ürünler üretme potansiyeli gösteren APQP’nin bir çıktısıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • AS 9100 standartı ile AS 9145 standartının ilişkisi
 • Proje fizibilitesinden gelen konuların planlama sürecine aktarılması
 • Proje ekibinin belirlenmesi
 • Proje risk yönetiminin ele alınması
 • Proje adımlarının belirlenmesi
 • Tedarikçi faaliyetlerinin proje aşamasında değerlendirilmesi
 • Değişiklik yönetimi
 • İş akışı
 • FMEA
 • Kontrol planları
 • Proje gözden geçirme adımlarının planlaması
 • Proje eskalasyon adımların belirlenmesi
 • Projenin sonlandırılması
 • Parça onay prosesi ve içeriği

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara

AS 13003 MSA – Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Ölçüm sistemleri analizi, ölçme işlemi sırasında yaptığımız ve ölçümden gelen hataların (belirsizliklerin) yaptığımız ölçümlere olan etkisini analiz etmeye yarayan çalışmalardır.

Ürün özellikleri veya üretim proseslerini kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemlerinde oluşan hataların; sapma, kararlılık, doğrusallık, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik ölçüm verilerine olan etkisi örneklerle açıklanmaktadır.

Ölçüm sistemleri çalışması birçok sektörde başta yeni bir ürün üretimi öncesinde olmak üzere tüm ölçüm sistemleri için yapılması gereken zorunlu bir analizdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ölçüm sistemleri ve ölçüm verilerinin kalitesi
 • Ölçüm sistemlerinin istatistiksel özellikleri
 • Kararlılık
 • Sapma
 • Tekrarlanabilirlik
 • Yeniden üretilebilirlik
 • Doğrusallık
 • Parça ve ölçüm sistemleri değişkenlikleri
 • Örnek uygulamalar
 • Nicel MSA
 • Nitel MSA

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara