POKA YOKE – Hata Önleme Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Poka-Yoke, “hata önleme” veya “hatasızlaştırma” anlamına gelmektedir. Dikkatsizlikten kaynaklanan hataları önlemek veya bir işin doğru şekilde yapılmasını bir takım teknik çözümler ile garanti altına almak için uygulanan hata önlenme metodudur.

Poka-Yoke kavramı Toyota Üretim Sistemi’nin bir parçası olarak doğmuştur. İstenmeden de olsa çalışan dikkatsizlikleri sonucu oluşan hataların, kusurlu parça ve ürünlerin üretilmesini engelleyecek iyileştirmeler yapılması uygulamalarıdır

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • AS 9100 ve POKA YOKE
 • Ürün ve proses hataları
 • En sık yapılan insani hatalar
 • Sıfır hata için yapılacak çalışmalar
 • Problem çözme ve POKA YOKE
 • POKA YOKE nedir
 • POKA YOKE metotları
 • Temas metodu
 • Sabit değer metodu
 • Hareket adım metodu
 • POKA YOKE sistemlerinde kullanılan cihazlar / metotlar
 • POKA YOKE örnekleri Vaka çalışmaları

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara

ISO 10007-Konfigürasyon Yönetimi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Konfigürasyon yönetimi ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonlarının ve değişikliklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, ürün/hizmet bütünlüğünün korunması faaliyetleridir. Savunma ve havacılık standartları, ürün gerçekleştirmenin tüm yaşam döngüsü boyunca

Konfigürasyon Yönetiminin ve belge kontrolünün uygulanmasını gerektirir. Sistemlerin karmaşıklığının on yıl önce hayal edilemeyecek seviyelere ulaşması, veri hacminin büyümesi, yazılım bileşen sayısının ve yürütülen operasyonel iş yükünün üssel bir şekilde artması ile konfigürasyon yönetiminin önemi büyük ölçüde artmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Konfigürasyon yönetimi nedir? Neyi amaçlar?
 • ISO 10007 ve Konfigürasyon ile ilgili diğer kalite standartları
 • AS 9100 içindeki yeri
 • Konfigürasyon yönetiminin planlanması
 • Konfigürasyon birimlerinin tanımlanması
 • Konfigürasyon tanımlama ve hatları oluşturma
 • Konfigürasyon ve değişikliklerin kontrolü
 • Konfigürasyon denetim ve kontrol kurulu
 • Üretim ve tasarım sonrası sapmalar
 • Konfigürasyon durum raporlanması
 • Konfigürasyon denetimleri
 • Yayımlama

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara

AS 9146 Yabancı Madde Hasarı Önleme ve 5S Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

AS 9146 standartı, havacılık, uzay ve savunma ürün ve hizmetlerini tasarlayan, geliştiren ve sağlayan kuruluşlar

ile kendi ürünleri ve hizmetleri için bakım, yedek parça veya malzeme sağlanması da dahil olmak üzere teslimat sonrası destek sağlayan kuruluşlar için Yabancı madde hasarı (FOD) Önleme Programı gerekliliklerini tanımlar.

Yabancı madde hasarından korunmak için en önemli çalışmalardan birisi de temizlik ve düzen uygulamasıdır.

Temizlik ve düzen uygulamasında 5S bir çok endüstride başarıyla uygulanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yabancı madde önleme program yönetimi
 • Operasyonlar
 • Alan tanımı
 • Eğitim ve personel erişimi
 • Ürün koruması
 • 5S ve yönetim sistemleri arasındaki ilişki
 • 5S adımları
 • Sınıflandırma
 • Düzenleme
 • Temizlik
 • Standartlaştırma
 • Disiplin
 • Uygulama örnekleri

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılım için herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara