Sistem Mühendisliği ve Savunma Projeleri Eğitimi

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 GÜN
Eğitimin Yeri: Çevrim İçi

EĞİTİMİN AMACI

Sistem Mühendisliğini anlamak, firma taleplerine uygun sistemleri tasarlama sürecinde sistemlerin amacını belirlemek, amacına uygun sistem elemanlarını atamak, sistemin ne kadar zaman ve maliyet gerektirdiğini analiz etmek, savunma projelerinin yönetimsel kısımlarının nasıl olacağını analiz etmek gibi konular eğitimde ele alınmaktadır.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Eğitimler açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlardan, spesifikasyonlardan ve belgelerinden alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar:

 • Savunma projelerinde sistem mühendisliği süreçleri ve yöntemleri.
 • DOD 5000 serisi sistem mühendisliği.
 • NASA, IEEE ve benzeri kuruluşların sistem mühendisliği yönetimi yaklaşımı.
 • Tedarik yönetimi ve sistem mühendisliği yöntemleri ve ürün tanımı.
 • Teknoloji hazırlık indeksi (THS İndeksi).
 • Ürün döngüsü yönetimi, ürün geliştirme süreçleri.
 • V Diagram ile ürün geliştirme ve validasyon süreçleri.
 • Proje Yönetimi, Gereksinim, Kalite, Konfigürasyon, Risk ve benzeri süreç
 • yönetimleri.
 • Sistem mühendisliğinde ürün tanımı, gereksinim geliştirme ve diyagramlar
 • (kullanıcı, bağlam, aktivite ve durum diyagramları ve senaryolar).

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

Eğitimde ele alınan konularla ilgili yönetmelik, standart ve şartnamelerden alınan bilgilerle birlikte sunum slaytları bölümleri ve içerikleri ile sunulmaktadır. Eğitmenler, Sistem Mühendisliği ve Savunma Proje Yönetimi’ne uygun olarak sahada uzun yıllar çalışarak edindikleri bilgi ve birikimlerini slaytlarla paylaşmaktadır. Slaytlar, bilgilerin etkinliği ve netliği için birçok grafik ve video ile desteklenmiştir. Slaytlar ve diğer paylaşılabilir ders materyalleri, katılımcılara ders sonrasında GOOGLE DRIVE kullanılarak paylaşılacaktır.

Eğitim Başvuru Formu

Uygulamalı Titreşim Testleri Eğitimi

Sivil Ve Askeri Standartlar Kapsamında

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 GÜN
Eğitim Yeri: Yüz Yüze, Sınıf Ortamında

EĞİTMEN

Eğitmenler, MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, MIL-STD-461G ve MIL-STD-704F’e uygun ürün tasarımı ve testleri yaparak, sahada uzun yıllar çalışarak edindikleri deneyim ve bilgileri paylaşmaktadır. Slaytlar, bilgilerin etkinliği ve anlaşılırlığı için birçok grafik ve test videosu ile desteklenmekte ve eğitim MILSTD- 810H ve RTCA- DO-160G’de açıklanan testlere uygun olarak planlanmaktadır.

Eğitim, laboratuvar ortamında eğitim için belirlenen malzeme üzerinde titreşim testleri yapılarak katılımcıları titreşim testleri hakkında bilgilendirir. Eğitim ayrıca DOD Sistemleri Mühendislik Süreçleri açısından test sürecini ve gereksinimlere genel bakışı içerir.

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitim, ekipmanınızı MIL-STD-810H ve RTCA-DO-160G’de açıklanan hedeflenen test gereksinimleri ve platform gereksinimleri için Askeri Standartlar ve Sivil Test Standartları için test etmek için önemli bir eğitimdir.

Eğitim, bu standart belgelerde açıklanan titreşim testi bölümlerine odaklanır: “MIL-STD-810H US Department of Defense Test Method Standard Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests” And “RTCA-DO-160G Environmental Conditions and Test Procedures For Airborne Equipment © 2010, RTCA, Inc.”

MIL-STD-810 ve RTCA-DO-160 test standartlarında anlaması en zor olan bölümlerden birisi titreşim testleridir. Ayrıca, uygulanacak platform ve taşıma modlarına göre birçok test çeşidi vardır. MIL-STD-810H ve RTCA-DO-160G’de belirtilen testleri kapsayacak şekilde düzenlenen eğitimler teorik ve uygulama bölümlerini içermektedir. Uygulama kısımları periyodik ve randım test zarflarının askeri ve sivil standartlardan seçilerek titreşim test sistemine girilmesini egzersizlerini kapsamaktadır.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Eğitimler açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlardan, spesifikasyonlardan ve belgelerinden alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar:

 • Çevresel testler ve titreşim
 • Titreşim test düzeneği ve test yapılması
 • Periyodik titreşimler: dwell testleri, sweep testleri
 • Random titreşimler: broadband, narrowband, sine-on-random, randomon-
 • random
 • Spectral analiz
 • MIL-STD-810H Titreşim testi profilleri
 • RTCA-DO-160G Titreşim testi profilleri

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

 • Titreşime Giriş: Titreşim Türleri ve Titreşimden Kaynaklı Problemler
 • Titreşim Temel Kavramlar
 • Titreşim Test Sistemleri
 • Periyod Titreşimler, Fast Fourier Transform (FFT) ve Mod Şekil
 • Random Titreşim ve Power Density Function

MIL-STD-810H

 • 513.8 Acceleration
 • 514.8 Vibration
 • 516.8 Shock

RTCA-DO-160G

 • Section 7.0 Operational Shocks and Crash
 • Safety Section 8.0 Vibration

Titreşim Test Örnek ve Uygulamaları

 • Sweep Testler ve Kritik Frekansların Belirlenmesi
 • Periyodik Titreşim Testleri: Dwell (Dayanıklılık Testleri)
 • Random Titreşimler 810H/160G Örnek Testler

Eğitim Başvuru Formu

MIL-STD 810H EĞİTİMİ

Askeri Ürünlerin Çevresel Uyumluluk Testleri

Eğitim Gün Sayısı: 2,5 Gün
Eğitim Yeri: Çevrim İçi

Terzileme örnekleriyle MIL-STD-810H Çevresel Testler Eğitimi

Bu eğitim, askeri teçhizatların ve ürünlerin MIL-STD-810H platform test gereklilikleri, diğer geçerli standartlar ve spesifikasyonlara göre test etmek ve sertifikalandırmak için önemli bir eğitimdir. Eğitim, standartta açıklanan test bölümlerine odaklanır.

EĞİTMEN

Eğitmenler, MIL-STD-810H, RTCA-DO-160G,MIL-STD-461G’’ye uygun ürün tasarımı ve testleri yaparak, uzun yıllar sahada çalışarak edindikleri deneyim ve bilgileri paylaşmaktadır. Bilgilerin etkinliği ve anlaşılırlığı için slaytlar, grafikler ve test videoları ile desteklenir ve her oturum MIL-STD-810H’de açıklanan test yöntemlerine göre planlanır.

Baş Eğitmen, Dr. İsmail Çiçek ve çevre testleri ve yöntemlerinde deneyimli eğitmenimiz tarafından verilmektedir.

Dr. İsmail Çiçek, çeşitli mühendislik programlarına ve projelerine liderlik ederek ABD Hava Kuvvetleri test projelerini uzun yıllar yönetti. Dr. Çiçek, WPAFB, OH’daki ABD Hava kuvvetleri Aeromedikal test laboratuvarında beş yıl boyunca laboratuvar baş mühendisi olarak çalışmıştır. Eğitim, askeri ve havacılık ekipmanlarının tasarımı ve çevresel testlerinde deneyimli eğitmenler tarafından da desteklenmektedir.

EĞİTİM KAZANIMLARI

Bu eğitimleri tamamlayan katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir:

 • MIL-STD-810H test yöntemlerini ve prosedürlerini anlamak
 • Yaşam döngüsü çevre ve görev profilleri açısından terziliğin nasıl uygulanacağını anlamak
 • Hassasiyet listesini yazabilme kabiliyeti kazanmak
 • Test süreci hedeflerini ve hedeflerini anlamak
 • Test planları geliştirebilmek ve testleri anlayabilmek
 • Testleri yürütebilmek
 • Test sonuçlarını anlayabilmek
 • Test raporlarını oluşturabilmek
 • Test sonuçlarındaki sorunları, değişiklik önerileri veya risk değerlendirmesi ile anormallikleri kabul ederek çözebilmek

EĞİTİM KAPSAMI

Eğitimler, açıklamalı slaytlar, test fotoğrafları, videolar ve standartlar, spesifikasyonlar ve kılavuzlardan alınan ek referans materyalleri ile aşağıdaki konuları kapsar.

 • Sistem Mühendisliği Sürecine Genel Bakış ve Test ve Değerlendirme (T&E): Ürün Geliştirme ve V&V Süreçleri, Test Gereksinimleri, Gereksinim Yönetimi, Operasyon Kavramları (CONOPS), Çevre Profili (LCEP) ve Misyon Profili/Gereksinimleri gibi Önemli Kavramlar
 • Terzilik Süreci
 • MIL-STD-810H Bölüm I, II ve III
 • Test Yöntemlerinin Amacını Anlamak
 • Ekipman Tipine Göre Test Yöntemleri ve Prosedür Seçimi
 • Hassasiyet Listesinin Geliştirilmesi
 • Test Ekipmanı, Hazneler ve diğer Cihazlar
 • Test Prosedürleri ve Terzilik ile Çalıştırılan Testlere İlişkin Diğer Teknik Detaylar
 • Programlama, Testlerin Uygulanması
 • Test Raporlarının İncelenmesi
 • Tasarım Sorunları, Test Başarısızlıklarının Tartışılması, Test Kesintileri ve Öneriler
 • Anormallikleri Çözmek için Risk Yönetimi Süreci
 • Ek veya Alternatif Standartlar (Askeri ve Endüstriyel) ve Test Önerileri

EĞİTİMİN DETAYLI İÇERİĞİ

Eğitim, MIL-STD-810H’nin her bir test bölümünü kapsar ve aşağıdaki maddeler her biri eğitimde ele alınır:

 • Testin Amacı
 • Test Edilen Ekipman (EUT) Temel Konularına Yönelik Potansiyel Çevresel
 • Ekipman Tipleri ve Test Gereksinimleri
 • Test Ekipmanı, Kabinler veya Cihazlar / Test Ortamı / Test Başarılı/Başarısız Kriterleri
 • Test Prosedürleri / Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Potansiyel Arızalar ve Tasarım Önerileri Ek Tartışmalar ve Öneriler
 • MIL-STD-810H’de yer almayan ancak gerekli olabilecek bazı testleri de içerir.

MIL STD-810H Test Methotları

 • 500.6 Low Pressure (Altitude)
 • 501.7 High Temperature
 • 502.7 Low Temperature
 • 503.7 Temperature Shock
 • 504.3 Contamination by Fluids
 • 505.7 Solar Radiation (Sunshine)
 • 506.6 Rain (IP for Water)
 • 507.6 Humidity
 • 508.8 Fungus
 • 509.7 Salt Fog
 • 510.7 Sand and Dust (IP for
 • Sand/Dust)
 • 511.7 Explosive Atmosphere
 • 512.6 Immersion (IP for Water)
 • 513.8 Acceleration
 • 514.8 Vibration 515.8 Acoustic Noise
 • 516.8 Shock
 • 517.3 Pyroshock
 • 518.2 Acidic Atmosphere
 • 519.8 Gunfire Shock
 • 520.5 Combined Environments
 • 521.4 Icing/Freezing Rain
 • 522.2 Ballistic Shock
 • 523.4 Vibro-Acoustic/Temperature
 • 524.1 Freeze / Thaw
 • 525.2 Time Waveform Replication
 • 526.2 Rail Impact
 • 527.2 Multi-Exciter 528.1 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental and Type II – Internally Excited

Eğitim Başvuru Formu