ISO 10007-Konfigürasyon Yönetimi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Konfigürasyon yönetimi ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonlarının ve değişikliklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, ürün/hizmet bütünlüğünün korunması faaliyetleridir. Savunma ve havacılık standartları, ürün gerçekleştirmenin tüm yaşam döngüsü boyunca

Konfigürasyon Yönetiminin ve belge kontrolünün uygulanmasını gerektirir. Sistemlerin karmaşıklığının on yıl önce hayal edilemeyecek seviyelere ulaşması, veri hacminin büyümesi, yazılım bileşen sayısının ve yürütülen operasyonel iş yükünün üssel bir şekilde artması ile konfigürasyon yönetiminin önemi büyük ölçüde artmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Konfigürasyon yönetimi nedir? Neyi amaçlar?
 • ISO 10007 ve Konfigürasyon ile ilgili diğer kalite standartları
 • AS 9100 içindeki yeri
 • Konfigürasyon yönetiminin planlanması
 • Konfigürasyon birimlerinin tanımlanması
 • Konfigürasyon tanımlama ve hatları oluşturma
 • Konfigürasyon ve değişikliklerin kontrolü
 • Konfigürasyon denetim ve kontrol kurulu
 • Üretim ve tasarım sonrası sapmalar
 • Konfigürasyon durum raporlanması
 • Konfigürasyon denetimleri
 • Yayımlama

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara