Finans Eğitim Paketi

Finans eğitim paketinde alanında uzman ve sektörden tecrübeli eğitmenler tarafından, farklı ihtiyaçlara göre belirlenmiş ve iş hayatınıza artı değer katacak detaylı bir finans eğitim paketi oluşturulmuştur. Eğitimler birbirini tamamlayıcı şekilde planlanmıştır. İhtiyaca yönelik eğitimleri seçebilirsiniz, ancak eğitim paketinde 4 eğitim başlığının seçilmesi önerilmektedir.

Eğitim detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 • Finans Eğitim paketi 4 eğitim başlığından oluşan 5 günlük bir pakettir. Eğitim Başlıkları: Temel Finans Bilgileri Eğitimi, Yöneticiler İçin Finans Yönetimi Eğitimi, Üst Yöneticiler Mali Tabloları Nasıl Okumalıdır?, Finansal Fizibilite Analizi Eğitimi
 • İhtiyaca yönelik eğitimleri seçebilirsiniz, ancak eğitim paketinde 4 eğitim başlığının seçilmesi önerilmektedir. Eğitimlerin tamamının seçilmesi ile eğitim paketi oluşturulabilir ve bu şekilde paket indiriminden faydalanılabilir. Paket indirimi paket fiyatı üzerinden %10 indirim olarak uygulanmaktadır.
 • Bir kişi eğitim alacak ise ve eğitim paketi oluşturmamış ise indirim uygulanmaz.
 • Birden fazla kişi paket oluşturmadan seçimli şekilde eğitim oluşturuyor ise
Eğitim başlıklarını;
 •     2 ve 3 kişinin seçmesi durumunda %5 indirim,
 •     3 kişi ve üzeri kişinin seçmesi durumunda %10 indirim uygulanmaktadır.

İndirim kişi sayısına göre toplam ödenecek ücret üzerinden uygulanmaktadır.

 • Eğitim sayısı indirimini sistem otomatik uygulamaktadır, Paket indirimi katılımcı sayısı ve oluşturulan paket sayısına göre ayrıca uygulanacaktır. Detaylı fiyat teklifi için başvurunuzun ardından sizinle irtibata geçilecektir.
 • Ödeme havale yoluyla veya kredi kartı ile yapılmak istenen ödemeler için mail order formu ile yapılabilmektedir.
 • Eğitim sınıfları 20 kişiliktir
 • Eğitim tarihleri eğitim başlıkları altında sunulmuştur.
 • Eğitimler İstanbul’da Teknopark İstanbul’da, Ankara’da Teknopark Ankara’da gerçekleşecektir.
 • Kuruma özel eğitimlerde eğitim günleri hafta içi/hafta sonu planlaması kurum ile birlikte yapılmaktadır.
 • Eğitim kaydı, eğitime en geç 3 iş gününe kadar iptal edilebilecek olup daha sonraki eğitim iptal istekleri geri çevrilecektir.
 • Eğitim sonunda sertifika dijital ortamda paylaşılır. Basılı talep edilen sertifikalar için ayrıca küçük bir ücretlendirme yapılır.

1-Temel Finans Bilgileri Eğitimi

Eğitim Gün Sayısı: 1 Gün

Eğitim İçeriği

 • İşletme nedir? Şirket türleri nelerdir ve faaliyet amacı nedir?
 • Temel mali tablolar nelerdir ve mali tablolar arası ilişkiler nelerdir?
 • Finansal piyasalar nasıl işler ve finansal kurumlar nelerdir?
 • Piyasalarda faiz oranı (reel faiz, nominal faiz, efektif faiz) nasıl oluşur ve faiz oranı bileşenleri nelerdir?
 • Finansal kurumların sınıflandırılması nasıl yapılır ve farklılıkları nelerdir? (Ticari bankalar, katılım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım fonları, borsalar, uluslararası sermaye piyasaları, vb.)
 • Finansal ürünler (tahviller, hisse senetleri, türev ürünler) nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir ve farklılıkları nedir?
 • Paranın zaman değeri nedir ve gelecek/bugünkü değer ve anüiteler nasıl hesaplanır?
 • Tahvil/bono değeri nasıl hesaplanır?
 • Hisse senedi değeri nasıl hesaplanır ve hisse değeri hesaplama yöntemleri nelerdir?
 • Finansal varlık fiyatlama modeli nedir, piyasa doğrusu ve piyasa riski (beta) nasıl hesaplanır?
 • Türev kontratlara neden ihtiyaç vardır? (Gelecek bir tarihte borçlanma planı, vadeli hammadde-malzeme alımı, vadeli satış fiyatı verme, üretim planlama yapabilme, fiyat-döviz kuru-faiz oranı risklerinden korunma)
 • Döviz kurları nasıl oluşur ve döviz kuru pariteleri nelerdir, forward/vadeli kurlar nasıl hesaplanır?
 • Fiyat riski, döviz kuru riski ve faiz oranı riski yönetimi için türev ürünler nasıl kullanılır? (Forward, futures ve opsiyon kontratlar)
 • Örnek problem ve excel uygulamalı soru çözümleri (paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senedi değerleme, fiyat, döviz ve faiz riski uygulamaları)
 • Kısa süreli bireysel/grup çalışmaları

Katılımcılar bu eğitimden ne kazanır?

Şirket türleri ve farklılıkları nelerdir, temel mali tablolar nelerdir ve tablolar arası ilişkiler nasıldır, finansal piyasalar nasıl işler, finansal kurumlar ve finansal ürünler nelerdir, paranın zaman değeri hesaplamaları nasıl yapılır, tahvil ve hisse senetleri nasıl değerlenir, türev kontratlar nelerdir ve risk yönetimi için nasıl kullanılır.

Kimler katılabilir?

Üst yöneticiler, üst yönetici adayları, mali işler-finansman yöneticileri, grup müdürleri, birim müdürleri, takım liderleri, finans alanında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller.

NOT: Katılımcıların excel uygulamalarına katılabilmeleri için kendi laptopları ile gelmeleri gerekir.

Eğitim Yeri ve Ücretleri

İstanbul: 1850 + KDV

Ankara:   1850  + KDV

Online:    1350  + KDV

Eğitim Yeri Tarih ve Saatleri

İstanbul: Talebe göre açılacaktır

Ankara: Talebe göre açılacaktır

Online: 25 Mart 2023 09.30 -17.00

2-Yöneticiler için Finans Yönetimi

Eğitim Gün Sayısı: 2 Gün

Eğitim İçeriği

 • İşletme nedir? Şirket türleri nelerdir ve faaliyet amacı nedir?
 • Temel mali tablolar (kapsamlı gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, dipnotlar) ve mali tablolar arası ilişkiler nelerdir?
 • Mali tabloları hazırlama standartları nelerdir? (Vergi Usul Kanunu (VUK), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Büyük ve Orta Boy İşletemeler Finansal Raporlama Standartları (BOBİ-FRS), Küçük ve Mikro İşletmeler Finansal Raporlama Standartları (KÜMİ-FRS))
 • Muhasebe standartları farklılıkları, mali tablolara nasıl yansır? (Mali kar, ekonomik kar, ticari kar, ekonomik katma değer, piyasa katma değeri)
 • Mali tablolar nasıl analiz edilir ve hangi temel yöntemler kullanılır?
 • Bütçeleme nasıl yapılır ve proforma mali tablolar nasıl hazırlanır?
 • İşletme sermayesi yönetimi nedir? (Ticari alacaklar, stok ve nakit yönetimi, nakde dönüşüm süresi ve nakit bütçesi)
 • Finans kuramları nelerdir ve finansal kararlara nasıl etki eder? (Finansal piyasaların etkinliği, protföy kuramı, finansal varlıkların fiyatlanması, opsiyon fiyatlama, temsilcilik ve davranışsal finans)
 • Risk ve getiri nasıl hesaplanır?
 • Borçlanma maliyeti nedir ve kurumsal borçlanma maliyeti nasıl hesaplanır?
 • Özkaynak fırsat maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır?
 • Şirket değeri nasıl hesaplanır?
 • Sermaye maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır?
 • Sermaye maliyeti şirket ve proje riskine göre nasıl düzeltilir?
 • Temettü politikası ne demektir, firma değeri ile ilişkisi nedir ve temettü ödeme şekilleri nelerdir?
 • Örnek problem ve excel uygulamalı soru çözümleri (mali tabloları hazırlama ve ilişkilendirme, proforma mali tablo hazırlama ve bütçeleme, beklenen getiri ve risk hesaplama, sermaye maliyeti hesaplama))
 • Kısa süreli bireysel/grup çalışmaları

Katılımcılar bu eğitimden ne kazanır?

Şirket türleri ve farklılıkları nelerdir, temel mali tablolar nelerdir ve tablolar arası ilişkiler nasıldır, mali tablo analiz yöntemleri nelerdir, bütçeleme ve proforma mali tablolar nasıl hazırlanır, sermaye maliyeti nasıl hesaplanır ve riske göre nasıl düzeltilir ve temettü politikası nedir ve nasıl oluşturulur?

Kimler katılabilir?

İş sahipleri, ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, üst yöneticiler, üst yönetici adayları, mali işler-finansman yöneticileri, grup müdürleri, birim müdürleri, takım liderleri, finans alanında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller.

NOT: Katılımcıların excel uygulamalarına katılabilmeleri için kendi laptopları ile gelmeleri gerekir.

Eğitim Yeri ve Ücretleri

İstanbul: 3700 + KDV

Ankara:   3700  + KDV

Online:    2700  + KDV

Eğitim Yeri Tarih ve Saatleri

İstanbul: Talebe göre açılacaktır

Ankara: Talebe göre açılacaktır

Online: 1 -2 Nisan 2023 09.30 – 17.00

3-Üst Yöneticiler Mali Tabloları Nasıl Okumalıdır?

Eğitim Gün Sayısı: 1 Gün

Eğitim İçeriği

 • Şirketlerin faaliyet amaçları ve şirket türleri nelerdir?
 • Temel mali tablolar nelerdir ve yapısal farklılıkları nasıldır? Kapsamlı Gelir Tablosu, Finansal Durum Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akışı Tablosu, Açıklayıcı Dipnotlar.
 • Mali tablolar arasındaki ilişkiler neyi gösterir?
 • Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe standartları nelerdir? VUK, TMS, UMS, TFRS, BOBİ-FRS, KÜMİ-FRS, TTK, US-GAAP.
 • Muhasebede kullanılan değerleme yöntemleri nelerdir? Fatura değeri, elde etme değeri, amortisman değeri, tasarruf değeri, vergi değeri, emsal değer, mukayyet-kaytlı değer, rayiç değer, piyasa değeri, net gerçekleşebilir değer, defter değeri, nominal değer, gelecek değer, bugünkü değer, gerçeğe uygun değer, sürdürülebilir değer, vb.
 • Ticari kar, mali kar, ekonomik kar, ekonomik katma değer ve piyasa katma değeri nedir? Farkları nedir ve nasıl hesaplanır? Şİrket değeri ile ilişkisi nedir?
 • Şirket performansı nasıl ölçülür? Hedefler, bütçeler ve performans ölçümü.
 • Yaratıcı muhasebe nedir ve neden ortaya çıkar?
 • Yaratıcı muhasebeden en çok etkilenen hesaplar nelerdir?
 • Yaratıcı muhasebe faaliyet sonuçlarına nasıl yansır?
 • Üst yöneticilere mali tablo sunumu nasıl olmalıdır?
 • Üst yöneticiler mali tabloları nasıl okumalıdır?
 • Örnek problem ve excel uygulamalı soru çözümleri (Mali verilerden mali tablorın hazırlaması, yöneticilere sunum için mali tabloların hazırlanması, farklı kar/karlılık hesaplamaları, nakit akış odaklı değerlendirme ve şirket performansı, geleceğe yönelik stratejiler belirleme)
 • Kısa süreli bireysel/grup çalışmaları

Katılımcılar bu eğitimden ne kazanır?

Şirketlerin esas faaliyet amacı nedir, mali tablolar nelerdir, neyi gösterir ve hangi standarda göre hazırlanır, şirket için değer yaratan performans kriterleri nedir, mali tablolar manipulasyonu nasıl yapılır, mali tablolar üst yönetime nasıl sunulmalıdır ve üst yöneticiler mali tabloları nasıl okumalıdır.

Kimler katılabilir?

İş sahipleri, ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, üst yöneticiler, üst yönetici adayları, mali işler-finansman yöneticileri.

NOT: Katılımcıların excel uygulamalarına katılabilmeleri için kendi laptopları ile gelmeleri gerekir.

Eğitim Yeri ve Ücretleri

İstanbul: 1850 + KDV

Ankara:   1850  + KDV

Online:    1350  + KDV

Eğitim Tarih ve Saatleri

İstanbul: Talebe göre açılacaktır

Ankara: Talebe göre açılacaktır

Online: 15 Nisan 2023 09.30 -17.00

4-Finansal Fizibilite Analizi Eğitimi

Eğitim Gün Sayısı: 1 Gün

Eğitim İçeriği

 • Sermaye maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır ve riske göre nasıl düzeltilir?
 • Finansal fizibilite yöntemleri nelerdir ve şirketlerin hangi yatırım kararları için kullanılır?
 • Geri ödeme süresi yöntemi, iç getiri oranı yöntemi, düzeltilmiş iç getiri oranı yöntemi ve net bugünkü değer yöntemi nedir ve hesaplamaları nasıl yapılır?
 • Gelecekte beklenen nakit akışları nasıl tahmin edilir? (Tahmini satış adedi fiyatlama, tahmini üretim ve satış-pazarlama-dağıtım maliyetleri, enflasyon etkisi, finansman giderleri, batık maliyetler, fırsat maliyetleri, amortismanlar, vergiler, net işletme sermayesi ihtiyacı ve dışsallıklar)
 • Finansal fizibilitede senaryo ve hassasiyet analizi nasıl yapılır?
 • Finansal fizibilitede risk tanımlamaları ve risk ölçümü nasıl yapılır?
 • Finansal fizibilitede reel opsiyonlar nelerdir ve nasıl hesaplanır? (Terk opsiyonu, zamanlama opsiyonu, büyüme opsiyonu ve esneklik opsiyonu)
 • Uzun vadeli ve büyük ölçekli yatırım kararları nasıl alınır?
 • Sermaye bütçelemesi nedir ve yatırım kararlarını nasıl etkiler?
 • Örnek problem ve excel uygulamalı soru çözümleri (geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve düzeltilmiş net bugünkü değer hesaplamaları, senaryo-hassasiyet ve proje riski hesaplamaları, sermaye bütçelemesi, reel opsiyon hesaplamaları)
 • Kısa süreli bireysel/grup çalışmaları

ÖNEMLİ NOT: Bu eğitime temel finans bilgisi olanlar katılmalıdır.

Katılımcılar bu eğitimden ne kazanır?

Paranın zaman değeri hesaplamaları nasıl yapılır, tahvil, hisse senetleri ve şirket değeri nasıl hesaplanır, sermaye maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır, finansal fizibilite yöntemleri nelerdir, gelecekte beklenen nakit akışları nasıl hesaplanır, yatırım kararlarını etkileyecek analizler (senaryo, hassasiyet, finansal riskler, vb) nasıl yapılır, sermaye bütçelemesi nedir, reel opsiyonlar nedir ve yatırım kararlarını nasıl etkiler, büyük ölçekli yatırım kararları nasıl alınmalıdır?

Kimler katılabilir?

Temel finans bilgilerine sahip olan üst yöneticiler, üst yönetici adayları, mali işler-finansman yöneticileri, grup müdürleri, birim müdürleri, takım liderleri, finans alanında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller.

NOT: Katılımcıların excel uygulamalarına katılabilmeleri için kendi laptopları ile gelmeleri gerekir.

Eğitim Yeri ve Ücretleri

İstanbul: 1850 + KDV

Ankara:   1850  + KDV

Online:    1350  + KDV

Eğitim Tarih ve Saatleri

İstanbul: Talebe göre açılacaktır

Ankara: Talebe göre açılacaktır

Online: 8 Nisan 2023 09.30 -17.00

Başvuru Formu

Seçtiğiniz Eğitim Bilgilerini Giriniz

 • Eğitim başlıklarını; 2 ve 3 kişinin seçmesi durumunda %5 indirim, 3 kişi ve üzeri kişinin seçmesi durumunda %10 indirim uygulanacaktır.
 • Tüm eğitim başlıklarını seçerek paket oluşturan kişilere paket fiyatı üzerinden %10 indirim ayrıca uygulanacaktır. Paket indirimi uygulanmış hali ile detaylı fiyat teklifi için sizinle irtibata geçilecektir.