AS 9145: 2016 – İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)                     

EĞİTİMİN AMACI

Savunma ve havacılık sektörüne yönelik olarak ürün devreye alma faaliyetlerinin planlamasının ve parça onay prosesinin anlaşılması. AS 9145 standardı, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Süreci

(PPAP) için havacılık ve savunma sanayi gereksinimlerini tanımlar.

APQP amacı, tedarik zinciri boyunca yayılmış ürün geliştirme süreçlerinin konsept ve tasarımdan seri üretime kadar tamamen entegre aşamalı süreçler olmasını sağlamak için bir metodoloji tanımlar. PPAP ise üretim sürecinin müşteri gerekliliklerini karşılayan ürünler üretme potansiyeli gösteren APQP’nin bir çıktısıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • AS 9100 standartı ile AS 9145 standartının ilişkisi
 • Proje fizibilitesinden gelen konuların planlama sürecine aktarılması
 • Proje ekibinin belirlenmesi
 • Proje risk yönetiminin ele alınması
 • Proje adımlarının belirlenmesi
 • Tedarikçi faaliyetlerinin proje aşamasında değerlendirilmesi
 • Değişiklik yönetimi
 • İş akışı
 • FMEA
 • Kontrol planları
 • Proje gözden geçirme adımlarının planlaması
 • Proje eskalasyon adımların belirlenmesi
 • Projenin sonlandırılması
 • Parça onay prosesi ve içeriği

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara