AS 9136 Kök Neden Analizi Ve Problem Çözme – 8D Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Problem çözme teknikleri, yaşanmış uygunsuzlukların kök nedenini bulmak ve ortadan kaldırmak için kullanılan araçlardır. Düzeltici faaliyet ise uygunsuzlukların ele alınması, giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için yapılan sistematik çalışmalardır. Savunma ve havacılık sektöründe yaygın kullanılan düzeltici faaliyet metodolojisi ise 8D dir.

8D çalışması; yaşanmış bir problemin giderilmesi ve tekrar oluşmasının önlenmesi için adım adım problem çözme adımlarını tanımlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Problem çözme teknikleri ve düzeltici faaliyet
 • 8-D aşamaları
 • D0: Hazırlık
 • D1 Ekibin oluşturulması
 • D2: Problemin tanımlanması
 • D3: Geçici önlemler
 • D4: Kök neden analizi
 • D5: Kalıcı önlemlerin belirlenmesi
 • D6: Kalıcı önlemlerin uygulanması
 • D7: Hata tekrarının önlenmesi
 • D8: Ekibin takdir edilmesi
 • 5-Neden analizi

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara