ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Tüm yönetim sistemlerinde iç denetim bir standart zorunluluğudur. Bu eğitimde; Havacılık, Uzay ve Savunma sektörü firmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgiler katılımcılara aktarmakta ve bu bilgileri pratik uygulamalarla

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • ISO 45001:2018 standartının genel tanıtımı
  • Tehlike ve risk kavramı
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denetimi (ISO 19011) aşamaları
  • Planlama
  • Denetim
  • Raporlama ve
  • Takip ilkeleri
  • Uygulamalar ve
  • Vaka çalışmalar

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların ISO 45001: 2018 standart gerekliliklerini biliyor olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara