AS 13004 PFMEA & CP- Proses Hata Türü Ve Etkileri Analizi Kontrol Planı Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

PFMEA, proses tasarımı aşamalarında kullanılan, proseslerdeki olası hataları ve problemleri önceden belirlemek ve nedenlerini ortadan kaldırmak için kullanılan etkili önleyici bir yöntemdir.

PFMEA bazı sektörlerde kullanılan zorunlu bir risk değerlendirme metodolojidir. Savunma havacılık sektöründeki müşteriler de tedarikçilerinden PFMEA çalışması istemektedir. Bu eğitimde PFMEA tekniği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Kontrol planı; hammaddenin firmaya gelmesinden, bitmiş ürün olarak müşteriye sevkine kadarki tüm üretim sürecinde, ürün ve proses karakteristiklerinin kontrolünü tanımlayan planlardır. Bu eğitimde değişik proseslere yönelik kontrol planları anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • PFMEA ve risk odaklı yaklaşım nedir?
 • PFMEA kılavuzları
 • SAE J 1739 – AIAG & VDA – AIAG rev4- AS 13004 ilişkisi ve farkları
 • PFMEA adımları
 • Olasılık tablosu
 • Saptanabilirlik tablosu
 • Şiddet tablosu
 • Risk öncelik göstergesi belirleme
 • Kontrol planları çeşitleri
 • Kontrol planı yapısı
 • Kontrol planı örnekleri

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara