SPC – İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

İstatistiksel Proses Kontrol, istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. İstatistiksel proses kontrol, üretim prosesimizde ürünün ve/veya ürünü ürettiğimiz prosesin belirlenen özelliklerinin müşteri beklentilerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığının belirlenmesi ve istatistiki takibi için etkin bir araçtır.

SPC çalışmaları birçok sektörde başta yeni bir ürün üretimi öncesinde olmak üzere tüm üretim süreci boyunca yapılması gereken zorunlu bir çalışmadır. Savunma havacılık sektöründeki müşteriler de tedarikçilerinden SPC çalışmaları yapmasını istemektedir

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme
 • Temel istatistik kavramlar
 • Proses değişkenliği
 • Histogram
 • Normal dağılım ve parametreleri
 • Ölçüm ve veri toplama
 • Proses yeterlilik analizi – Cp, Cpk
 • Yeterlilik göstergelerinin hesabı
 • Niceliksel kontrol kartları – X-R, X-mR
 • Niteliksel kontrol kartları – P, nP, C, U
 • Kontrol kartlarının analizi

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara