Mentörlük

Mentörlük ve Süpervizyon Oturumları ile Yönetim Hazırbulunuşluğunu Artırma Fırsatı

SAHA MBA’de yöneticilik becerilerinin içselleştirilmesine destek olacak mentörlük ve supervizyon uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Katılımcılar Derin bilgi ve tecrübe sahibi mentörler ile farklı bakış açılarını keşfetme ve irdeleme imkânı bulacaklar.

“Teknoloji ve İnovasyon”, “Liderlik ve İnsan Yönetimi” ile “Kurumsallaşma ve Strateji” temalarında doğrular, yanlışlar ve öğrenilmiş dersler masaya yatırılacağı uygulamalar gerçekleştirilecektir.

MENTÖRLÜK PROGRAMI İLE

Tecrübeli İş ve Seçkin Bilim İnsanlarından

• Deneyim Paylaşım Oturumları
• Katılımcı Birebir Görüşmeleri
• Odak Grup Çalışmaları

SAHA MBA’de Uygulanan Mentörlük ve Süpervizyon Uygulamalarının

Tecrübeli İş ve Seçkin Bilim İnsanlarından

• Deneyim Paylaşım Oturumları
• Katılımcı Birebir Görüşmeleri
• Odak Grup Çalışmaları

SAHA MBA’de Uygulanan Mentörlük ve Süpervizyon Uygulamalarının

0%
İş Hayatınıza Etkisi
0%
Genel Başarısı
0%
Analiz Başarısı

Mentörlük ve Süpervizyon Kazanımları

• Kurumları ileri taşıyan yöneticilik anlayış ve sorumluluklarını güçlendirme
• Dünya çapında hedefler oluşturma ve bunlara erişme bilincini geliştirme
• Paydaşlarla, gerektiğinde rakiplerle, “birlikte çalışabilirlik

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması ile Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş Hayatındaki Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunun

Vaka analizi çalışmaları ile yöneticilerin, iş hayatından örnek problemlere yenilikçi çözümler üreterek karar verme yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmalarda farklı örneklerin irdelenmesi ile katılımcıların alışık oldukları düşünce sistemlerinin dışında yaratıcı ve sorun çözücü bir tarzda düşünmeleri teşvik edilecek, bilginin gerçek durumlar üzerinden ele alınması ile öğrenmede kalıcılık sağlanacaktır. Strateji, pazarlama ve liderlik temalarındaki vakalar konusunda tecrübeli ve deneyimli öğretim elemanları tarafından katılımcılara aktarılır. Vakalar gerçek olaylar, gerçek kişiler veya organizasyonlar kullanılarak stratejik bir amaca yönelik olarak katılımcılar ile interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir.

24 SAAT VAKA ÇALIŞMASI İLE

 • Gerçek Hayattan Örnekleri
 • Uzmanlar Eşliğinde Tartışarak
 • Karar Verme Yeteneklerini Geliştirme
 • Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunma

SAHA MBA’de Uygulanan Vaka Çalışmalarının

 • Gerçek Hayattan Örnekleri
 • Uzmanlar Eşliğinde Tartışarak
 • Karar Verme Yeteneklerini Geliştirme
 • Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunma

SAHA MBA’de Uygulanan Vaka Çalışmalarının

0%
İş Hayatınıza Etkisi
0%
Genel Başarısı
0%
Analiz Başarısı

İş Simülasyonu

İş Simülasyonu

“Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ”

SAHA MBA’de, gerçek iş hayatının yönetsel kararlarını sanal ortamda uygulamaya imkân tanıyacak zenginlikte ve derinlikte dönem başı ve dönem sonu olmak üzere 8  haftalık bir işletme yönetimi simülasyon oyunu oynatılmaktadır. Bir Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden, simüle edilen pazarda birbirleri ile rekabet eden sanal şirketlerini yönetmektedir. Her simülasyon dönem alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleştirilmektedir. Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

93 SAAT İŞLETME YÖNETİMİ

SİMÜLASYONU İLE;

 • Oyunlaştırarak Öğrenme
 • Gerçek Hayattaki Role Uyarlama
 • Bütünsel Düşünceyi Geliştirme
 • Doğru Karar Verme
 • Stratejik Becerileri Geliştirme

SAHA MBA’de Uygulanan Simülasyonunun

 • Oyunlaştırarak Öğrenme
 • Gerçek Hayattaki Role Uyarlama
 • Bütünsel Düşünceyi Geliştirme
 • Doğru Karar Verme
 • Stratejik Becerileri Geliştirme

SAHA MBA’de Uygulanan Simülasyonunun

0%
İş Hayatınıza Etkisi
0%
Genel Başarısı
0%
Analiz Başarısı

Vaka senaryosu

Katılımcılar teknolojinin ve pazarın sürekli geliştiği bir ortamda, küresel bir teknoloji şirketini yönetmektedir. Müşteri tercihleri, büyüme oranları, para birimleri, vergi oranları ve tarifelerin farklılık gösterdiği üç farklı coğrafya bulunmaktadır. Simülasyon dönemleri boyunca, teknolojiler dört farklı nesil olarak evrilmektedir.

Ana öğrenme alanları:
Teknoloji tabanlı ürün yol haritaları, küresel pazar ve üretim stratejileri. Ekonomik, politik, finansal, insan kaynakları, muhasebe, tedarik, üretim, lojistik, pazarlama, araştırma ve yenilik dahil olmak üzere, çeşitli yönetimsel disiplinleri içeren bir dizi kavram.

İş Simülasyonu İle Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

• Benzer durumları gelecekte etkin bir şekilde yönetebilme becerisi,
• Stratejik karar alma ve yönetim gibi iş sonuçlarına doğrudan etki eden yetenekler,
• Teorik olarak kazanılan bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
• Katılımcıların gelişmeye açık yönlerine dair farkındalıklarını artırılması
• Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılması.
• Profesyonel takım çalışması ve problem çözme deneyimi