Tasarım DFMEA- Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi

EĞİTİMİN AMACI

İlk başta NASA tarafından geliştirilen Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), Amerikan SAE, Amerikan AIAG ve Alman VDA organizasyonuyla yeni bir formatta güncellenmiştir.

DFMEA ürün tasarımı aşamalarında kullanılan, ürün ve bileşenlerindeki olası hataları ve problemleri önceden belirlemek ve nedenlerini ortadan kaldırmak için kullanılan etkili önleyici bir yöntemdir.

DFMEA eğer firma ürün tasarımı yapıyorsa birçok sektörde kullanılan zorunlu bir metodolojidir. Savunma havacılık sektöründeki müşteriler de tedarikçilerinden DFMEA çalışması istemektedir. Bu eğitimde DFMEA tekniği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • FMEA ve risk odaklı yaklaşım nedir?
  • FMEA ekip tanımı ve çalışması
  • FMEA 5T ilkesi
  • 7 aşamalı yaklaşım ve aksiyon önceliklendirme (AP) prensipleri
  •  Süreç (proses) yaklaşımı
  • Tasarım FMEA adımları ve derecelendirme tabloları
  • Tasarım FMEA örnekleme ve uygulaması
  • AP tablolarının kullanımı
  • Önceki versiyon ile karşılaştırma

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların AS 9100 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları beklenmektedir.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara