ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlayan her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kurabilirler.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi Savunma, havacılık sektöründeki bazı müşterilerin tedarikçilerine zorunlu kıldığı bir yönetim sistemi standardıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Tehlike ve risk kavramlarını tanımlamak
  • İSG yönetim sistem standartlarının gelişimi
  • ISO 45001:2018 maddelerinin her birinin tartışılması
  • Yasal gerekliliklerin önemi
  • Süreç yapısı ve önemi
  • Risk bazlı düşünce ve uygulamaları

EĞİTİM SÜRESİ:

2 Gün Yüz Yüze

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılım için herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır.

EĞİTİM YERİ

Teknopark İstanbul
Teknopark Ankara