Prof. Dr. Murat Günaydın

Lisans

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi , Proje ve Yapım Yönetimi Doktora: Illinois Institute of Technology, Chicago

Tema

Teknoloji ve İnovasyon

Ders

Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek

Eğitmen Hakkında

Prof.Dr.Günaydın 1999-2014 yıllarında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Rektör Yardımcılığı ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Halen İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplam kalite yönetimi, proje yönetimi ve enneagram alanlarında çalışmalar yapmakta, araştırma projeleri yürütmekte, danışmanlık hizmeti vermektedir. Ulusal ve uluslararası alanlarda yayınları vardır.