Doç. Dr. Lütfi Apilioğulları

Lisans

Tema

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi

Ders

Çevik Proje Yönetim Yaklaşımları

Eğitmen Hakkında

Yirmi beş yılı aşan iş deneyiminde Mühendislik Müdürü, Operasyonel
Mükemellik Direktörü ve Genel Müdür rolleri almıştır. Uzun yıllar Japon
Sensei’ler ile birlikte çalışarak, kendisini “Toyota Üretim ve Yönetim
Sistemleri”, “Çevik Üretim” ve “Tedarik Zinciri Yönetimi” konularında
geliştirmiş ve sahada edindiği deneyimlere “Tedarik Zinciri Yönetimi”
alanında doktora yaparak akademik bakış açısı da eklemiştir.
Farklı sektörlerdeki işletmelerde birçok dönüşüm / değişim sürecine sıra dışı
danışmanlık metodolojisi ile liderlik eden Apilioğulları, 2010 yılından bu yana
kendi kurmuş olduğu Lean Ofis danışmanlık şirketinde yerli / yabancı
firmalara operasyonel mükemmellik, yalın dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi,
dijital dönüşüm ve değişim yönetimi konularında stratejik yönetim ve
uygulama danışmanlığı hizmetleri vermektedir.
Fenerbahçe Üniversitesi’nde de dersler veren Apilioğulları’nın üretim
süreçleri ile ilgili yayımlanmış birçok makale ve kitapları bulunmaktadır.