Doç. Dr. Eminegül Karababa

Lisans

Lisans: ODTÜ, Kimya Mühendisliği Yüksek lisans: ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Yüksek lisans: Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora: Bilkent Üniversitesi, Pazarlama

Tema

Ders

Pazarlama Vak’a Analizi

Eğitmen Hakkında

Eminegül Karababa, ODTÜ İşletme Bölümü’nde pazarlama alanında doçenttir. ODTÜ’ye katılmadan önce Exeter Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ağırlıklı olarak pazarların ve tüketici kültürlerinin sosyohistorik ve sosyokültürel boyutlarını araştırmaktadır. Özellikle, pazarların ve tüketici kültürlerinin tarihsel gelişim süreçleri ve tüketici araştırma ve pazarlamasında tarihsel araştırma yöntemlerinin kullanılması ile ilgilenmektedir. Ayrıca tüketim, pazarlar ve emtia ağları bağlamında değer yaratma süreçleriyle de ilgilenir. Eminegül, bir Avrupa Komisyonu projesi olan Nature 4 Cities’in bir parçası olarak “Doğaya Dayalı Çözümler” kapsamında sürdürülebilir ve yeşil tüketim üzerinde çalışmaktadır. Pazarlamada Tarihsel Araştırmalar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Eminegül’ün araştırmaları Economic History Review, Journal of Consumer Research, Marketing Theory, Consumption Markets and Culture ve Journal of Historical Research in Marketing gibi dergilerde yayınlanmıştır.