AS 9100: 2016 (D) Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi

EĞİTİMİN AMACI

 Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) tarafından yönetilen AS 9100: 2016, uzay, havacılık ve savunma endüstrisi tedarik zincirinde yer alan herhangi bir kuruluş için geçerli olan kalite yönetimi ile ilgili uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, risk yönetimi ve sürekli iyileştirme yaklaşımları için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Bu standart Amerika da AS 9100, Avrupa da EN 9100 ve Asya da JISQ 9100 olarak isimlendirilmekle birlikte birbirinin aynısıdır. AS 9100, ISO 9001: 2015 standardının uzay, havacılık ve savunma Sektörü için geliştirilmiş şeklidir. Bu standart, tedarik zincirinde faaliyet gösteren firmaların etkin ve verimli bir ürün-hizmet sunmaları için karşılamaları gereken temel gereklilikleri tanımlamaktadır.

  EĞİTİM İÇERİĞİ

  • IAQG’nin yapısı ve görevi
  • AS 9100 yönetim sistem standartının gelişimi
  • AS 91001: 2016 maddelerinin her birinin açıklaması
  • SCMH dokümanları
  • PEAR
  • Süreç yaklaşımı ve önemi
  • Risk bazlı düşünce ve yorumlaması
  • AS 9100 standardının destek standartları

  EĞİTİM SÜRESİ:

  2 Gün Yüz Yüze

  KATILIM GEREKLİLİKLERİ

  Katılımcıların ISO 9001 standart gerekliliklerini ana hatlarıyla biliyor olmaları faydalı olacaktır.

  EĞİTİM YERİ

  Teknopark İstanbul
  Teknopark Ankara