Edit Content

Bizimle İletişime Geçin

Telefon

+90 216 999 70 18 Dahili: 103
+90 531 659 46 13

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cum : 09.00-17.00

E-Posta

İletisim@sahaakademi.com

Adres

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE

YARATICILIK, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitim, iş dünyasında karşılaşılan zorluklara yaratıcı ve inovatif çözümler sunma yeteneğini geliştirmeye odaklanır. Katılımcılar, teknoloji odaklı uygulamalarla yaratıcı düşünme, inovasyon ve içgirişimcilik becerilerini pekiştireceklerdir. SAHA Akademi, sektörün sürekli gelişimini destekleyen, ileri teknolojileri iş yaşamına entegre eden, katma değerli eğitimler sunmaktadır. Katılımcıların, iş yaşamlarında sürdürülebilir inovasyon kültürünü benimseyip uygulamalarını, sektörlerinde liderlik edebilecek şekilde geliştirmelerini amaçlayan akıl, beceri ve araç setleri oluşturmayı hedeflemektedir.

Eğitim, yaratıcılık, İnovasyon ve İçgirişimcilik alanlarında çalışan profesyonellere yönelik tasarlanmıştır. Katılımcılara temel kavramları aktarırken, aynı zamanda pratik uygulamalar ve teknoloji odaklı yaklaşımlar sunmayı hedefliyoruz. Eğitimin hedefi, katılımcıların iş dünyasında inovasyonu destekleyen bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

  EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün Yüz yüze

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. GÜN: YARATICILIK VE İNOVASYON TEMELLERİ

Yaratıcı Düşünmenin Temelleri:

•         Yaratıcılığın tanımı, önemi ve iş dünyasında yeri.

•         Yaratıcı Düşünme Liderliği nedir?

•         Yaratıcı düşünmeyi ivmelendiren araçlar: Bilişsel ve Bilişsel olmayan yaklaşımlar: Beyin fırtınası, Zihin haritalama (Mind Map), TRIZ, Tasarım Odaklı düşünmek, Double Diamond gibi)

•         Teknolojinin yaratıcılığa etkisi: Dijital araçlar ve yaratıcı süreçlerle yaratıcı yakınsama.

•         Yapay Zeka Araçları ile Artırılmış Yaratıcı Düşünme Süreci Nedir?

İnovasyonun Temelleri:

•       İnovasyon nedir? İş dünyasında inovasyonun rolü.

•       İnovasyon türleri: Ürün, süreç, iş modeli inovasyonu.

•       İnovasyon kültürünü oluşturma ve sürdürülebilir kılma.

•       İnovasyon Strateji Planı nasıl hazırlanır?

•       Yapay Zeka Araçları ile Artırılmış İnovasyon Yapma Süreci Nedir?

Teknolojik Uygulamalar ve Atölye Çalışması:

•       Yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi ve teknolojik çözümlere dönüştürülmesi Atölyesi

•       İnovasyon yönetimi araçları ile inovasyon yapma atölyesi.

2. GÜN: İÇGİRİŞİMCİLİK VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

İçgirişimciliğin Temelleri:

•       İçgirişimcilik nedir? Şirket içi içgirişimcilik kültürü nasıl oluşturulur?

•       İçgirişimci davranışları ve iş hayatına yansımaları.

•       İçgirişimcilik modelleri: Şirket içinde proje geliştirme ve destekleme mekanizmaları.

Uygulamalı Atölyeler:

•       Yaratıcılığı artıracak egzersizler ve grup çalışmaları.

•       İnovatif projelerin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için grup çalışması.

•       İçgirişimcilik projelerinin sunumu ve geri bildirim grup Çalışması.

•       Yapay Zeka Araçları ile Artırılmış ve İvmelendirilmiş Atölye Çalışması?

KATILIMCILAR

Eğitim, yaratıcılık, İnovasyon ve İçgirişimcilik alanlarında çalışan profesyonellere yönelik tasarlanmıştır.


KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Eğitimin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.

Aşağıdaki Formu Doldurarak Yetkili Kişinin Sizinle İrtibata Geçmesini Sağlaya Bilirsiniz.