Edit Content

Bizimle İletişime Geçin

Telefon

+90 216 999 70 18 Dahili: 103
+90 531 659 46 13

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cum : 09.00-17.00

E-Posta

İletisim@sahaakademi.com

Adres

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİ VE UYGULAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HAKKINDA

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi, katılımcılara enerji yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sağlamayı ve ISO 50001 standardının gerekliliklerini anlamalarını sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, işletmelerin enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkileri minimize etmek için gerekli olan yönetim sistemi becerilerini kazanmalarını sağlar.

Piyasada verilen eğitimler, sadece standardın şartlarının ne olduğunun anlatımına göre kurgulanır ve bu şartların uygulama yöntemlerini içermezler. Çünkü, standartlar, şartları dikte eder, ancak bu şartların nasıl uygulanacağını kuruluşlara bırakır.

Bizim eğitimlerimizin temel farkı ise, sadece standart şartlarını anlatmaktan ibaret olmayıp, ağırlıklı olarak “bu şartların nasıl uygulanacağının yöntemlerinin detaylı olarak verilmesini içerir. Alıştırmalar, uygulamalar ve örneklemeler buna göre kurgulanmıştır. Bu nedenle, eğitimlerimizin bize has ve benzersiz olduğunun altını çizmekteyiz. Eğitimimiz, yaşanmış bol örnek ve karşılıklı sorulara dayalı, interaktif yapıdadır.  

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Dünya ve Türkiye Enerji Profili, Enerji Türleri, Enerji Verimliliği hk. kısa bilgilendirme
 • ISO “Üst Seviye Yapı” hakkında kısa bilgilendirme
 • Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili Terimler, Kavramlar ve Tanımlar  
 • Kuruluşun Bağlamı (İç ve dış hususlar ve paydaşların durumu) 
 • Üst yönetimin liderliği nedir ve nasıl uygulanır?
 • Planlamanın nasıl yapılacağı (Enerji planlama + riskler, fırsatlar ve bunlarla ilgili eylemlerin planlaması + enerji verilerinin toplanması için planlama)
 • Enerji yönetiminde riskler ve fırsatlar odaklı yaklaşım
 • EnYS için riskler, fırsatlar ve bunlarla ilgili eylemler nasıl tanımlanır?
 • İstatistiksel metotlarla enerji yönetimi nedir? Nasıl yapılır?
 • Enerji Gözden Geçirme (EGG) nasıl yapılır? 
 • Önemli Enerji Kullanım Alanları (ÖEK) nedir ve nasıl belirlenir?
 • Enerji tüketimini etkileyen ilgili değişkenler nasıl belirlenir?
 • HDD (Heating Degree Days) ve CDD (Cooling Degree Days) hakkında bilgilendirme ve enerji yönetiminde kullanımı
 • Enerji Performans Göstergelerini (EnPG) ve Enerji Referans Çizgilerini (EnRÇ) istatistiksel metotlarla belirleme
 • Enerji Amaçları ve Hedefleri nasıl belirlenir? Eylem (Aksiyon) Planları hazırlanması
 • EnYS’de Normalizasyon Uygulama Yöntemi
 • Çoklu Regresyon Analizleri ile Enerji Değişkenleri ve referans çizgileri belirleme
 • Enerji performansı iyileştirme fırsatlarının finansal analiz yöntemleri (NPP, IRR, LCCA, ….) ile değerlendirilip önceliklendirilmesi 
 • Destek (kaynaklar, yetkinlik, farkındalık, iletişim ve dokümante edilmiş bilgi)
 • İşletim (Operasyon) için kriterlerin belirlenmesi ve işletim KPI’larının optimizasyonu  
 • Bakım kriterleri ve hedefleri belirleme
 • Enerji verimli tasarım ve satınalma
 • Performans değerlendirme (Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirmesi)
 • İyileştirme (En. Performansının Sürekli İyileştirilmesi ve ölçme yöntemleri)
 • ISO 50001 EnYS iç denetimi hk. bilgilendirme
 • ISO 50001:2018’e göre kuruluşların hazırlayacağı asgari dokümanlar

– Toplam 8 Alıştırma/Vaka Çalışması mevcuttur.  – Eğitimimiz interaktif yapıda olup, katılımcıların yanlarında PC bulundurmaları gerekmektedir.

KATILIMCILAR

 • Teknik Müdürler
 • Enerji Yöneticileri
 • Şefler
 • Mühendisler
 • Satın Alma Yetkilileri
 • Maliyet Muhasebe Sorumlusu
 • ISO Yönetim Sistemleri Sorumluları
 • Enerji Yönetimiyle ilgili beyaz yakalı kişiler

Aşağıdaki Formu Doldurarak Yetkili Kişinin Sizinle İrtibata Geçmesini Sağlaya Bilirsiniz.