Edit Content

Bizimle İletişime Geçin

Telefon

+90 216 999 70 18 Dahili: 103
+90 531 659 46 13

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cum : 09.00-17.00

E-Posta

İletisim@sahaakademi.com

Adres

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE

ÜST YÖNETİCİLER MALİ TABLOLARI NASIL OKUMALIDIR?

Uygulamalı örneklerle desteklenen bu eğitim, yöneticilerin finansal verileri kullanarak şirket performansını değerlendirme ve stratejik kararlar alabilme yetkinliklerini artırmayı amaçlar.

EĞİTİM AMACI

Üst düzey yöneticilerin şirketlerin mali durumunu ve performansını doğru bir şekilde değerlendirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu eğitim, yöneticilere temel mali tabloların yapısını ve içeriklerini, bu tabloların nasıl hazırlandığını ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını öğretmeyi hedefler. Ayrıca, farklı muhasebe standartları ve değerleme yöntemleri hakkında bilgi verir, ticari, mali ve ekonomik kâr gibi kavramların farklarını ve hesaplama yöntemlerini açıklar. Eğitim, yaratıcı muhasebenin etkilerini ve bu durumun mali tablolara yansımalarını anlamayı da içerir. Yöneticilere mali tablo sunumları yapma teknikleri ve bu tabloları etkin bir şekilde okuma ve yorumlama yöntemleri öğretilir. Uygulamalı örneklerle desteklenen bu eğitim, yöneticilerin finansal verileri kullanarak şirket performansını değerlendirme ve stratejik kararlar alabilme yetkinliklerini artırmayı amaçlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Şirketlerin faaliyet amaçları ve şirket türleri nelerdir?
 • Temel mali tablolar nelerdir ve yapısal farklılıkları nasıldır? Kapsamlı Gelir Tablosu, Finansal Durum Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akışı Tablosu, Açıklayıcı Dipnotlar.
 • Mali tablolar arasındaki ilişkiler neyi gösterir?
 • Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe standartları nelerdir? VUK, TMS, UMS, TFRS, BOBİFRS, KÜMİ-FRS, TTK, US-GAAP.
 • Muhasebede kullanılan değerleme yöntemleri nelerdir? Fatura değeri, elde etme değeri, amortisman değeri, tasarruf değeri, vergi değeri, emsal değer, mukayyet-kayıtlı değer, rayiç değer, piyasa değeri, net gerçekleşebilir değer, defter değeri, nominal değer, gelecek değer, bugünkü değer, gerçeğe uygun değer, sürdürülebilir değer, vb.
 • Ticari kar, mali kar, ekonomik kar, ekonomik katma değer ve piyasa katma değeri nedir? Farkları nedir ve nasıl hesaplanır? Şirket değeri ile ilişkisi nedir?
 • Şirket performansı nasıl ölçülür? Hedefler, bütçeler ve performans ölçümü.
 • Yaratıcı muhasebe nedir ve neden ortaya çıkar?
 • Yaratıcı muhasebeden en çok etkilenen hesaplar nelerdir?
 • Yaratıcı muhasebe faaliyet sonuçlarına nasıl yansır?
 • Üst yöneticilere mali tablo sunumu nasıl olmalıdır?
 • Üst yöneticiler mali tabloları nasıl okumalıdır?
 • Örnek problem ve excel uygulamalı soru çözümleri (Mali verilerden mali tabloların hazırlaması, yöneticilere sunum için mali tabloların hazırlanması, farklı kar/karlılık hesaplamaları, nakit akış odaklı değerlendirme ve şirket performansı, geleceğe yönelik stratejiler belirleme)
 • Kısa süreli bireysel/grup çalışmaları

NOT: Katılımcıların excel uygulamaları yapabilecekleri bir bilgisayar kullanmaları gerekir.

KATILIMCILAR

İş sahipleri, ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, üst yöneticiler, üst yönetici adayları, mali işler-finansman yöneticileri.

Aşağıdaki Formu Doldurarak Yetkili Kişinin Sizinle İrtibata Geçmesini Sağlaya Bilirsiniz.