Edit Content

Bizimle İletişime Geçin

Telefon

+90 216 999 70 18 Dahili: 103
+90 531 659 46 13

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cum : 09.00-17.00

E-Posta

İletisim@sahaakademi.com

Adres

Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat D:104-105 Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE

FİNANSAL FİZİBİLİTE ANALİZİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Finansal fizibilite analizi eğitiminin amacı, katılımcılara yatırım kararları için gerekli finansal değerlendirme ve analiz yöntemlerini öğretmektir. Eğitim, sermaye maliyetinin hesaplanması ve riske göre düzeltilmesinden başlayarak, geri ödeme süresi, iç getiri oranı, net bugünkü değer gibi çeşitli fizibilite yöntemlerinin uygulanmasına kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlar. Ayrıca, gelecekte beklenen nakit akışlarının tahmin edilmesi, senaryo ve hassasiyet analizi yapılması, finansal risklerin tanımlanması ve ölçülmesi, reel opsiyonların değerlendirilmesi gibi konularda derinlemesine bilgi sunar. Uygulamalı örnekler ve excel tabanlı çözümlerle katılımcıların pratik yapmalarını ve öğrendiklerini pekiştirmelerini hedefler. Bu eğitim, katılımcıların uzun vadeli ve büyük ölçekli yatırım kararları alırken daha bilinçli ve sağlam adımlar atmaları için gerekli finansal analiz yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Sermaye maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır ve riske göre nasıl düzeltilir?
 • Finansal fizibilite yöntemleri nelerdir ve şirketlerin hangi yatırım kararları için kullanılır?
 • Geri ödeme süresi yöntemi, iç getiri oranı yöntemi, düzeltilmiş iç getiri oranı yöntemi ve net bugünkü değer yöntemi nedir ve hesaplamaları nasıl yapılır?
 • Gelecekte beklenen nakit akışları nasıl tahmin edilir? (Tahmini satış adedi fiyatlama, tahmini üretim ve satış-pazarlama-dağıtım maliyetleri, enflasyon etkisi, finansman giderleri, batık maliyetler, fırsat maliyetleri, amortismanlar, vergiler, net işletme sermayesi ihtiyacı ve dışsallıklar)
 • Finansal fizibilitede senaryo ve hassasiyet analizi nasıl yapılır?
 • Finansal fizibilitede risk tanımlamaları ve risk ölçümü nasıl yapılır?
 • Finansal fizibilitede reel opsiyonlar nelerdir ve nasıl hesaplanır? (Terk opsiyonu, zamanlama opsiyonu, büyüme opsiyonu ve esneklik opsiyonu)
 • Uzun vadeli ve büyük ölçekli yatırım kararları nasıl alınır?
 • Sermaye bütçelemesi nedir ve yatırım kararlarını nasıl etkiler?
 • Örnek problem ve excel uygulamalı soru çözümleri (geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve düzeltilmiş net bugünkü değer hesaplamaları, senaryo-hassasiyet ve proje riski hesaplamaları, sermaye bütçelemesi, reel opsiyon hesaplamaları)
 • Kısa süreli bireysel/grup çalışmaları

NOT: Katılımcıların excel uygulamaları yapabilecekleri bir bilgisayar kullanmaları gerekir.

KATILIMCILAR

Temel finans bilgilerine sahip olan üst yöneticiler, üst yönetici adayları, mali işler-finansman yöneticileri, grup müdürleri, birim müdürleri, takım liderleri, finans alanında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller.

KATILIM GEREKLİLİKLERİ

 Bu eğitime temel finans bilgisi olanlar katılmalıdır.

Aşağıdaki Formu Doldurarak Yetkili Kişinin Sizinle İrtibata Geçmesini Sağlaya Bilirsiniz.