Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Lisans

Lisans: Kara Harp Okulu, İşletme Yönetimi Yüksek lisans: Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Doktora: Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Post-Dok: Rochester Bittner School of Business, Örgütsel Davranış

Tema

İnsan Odaklı Yönetim

Ders

Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi

Eğitmen Hakkında

Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı uzun yıllar Kara Harp Okulu ve Başkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Hollanda, Bosna-Hersek, ABD’deki üniversitelerde ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Bahçeşehir Üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yapmıştır. TSK’da önemli bilimsel projelerde yer alan ve Avrupa Birliği Bosna-Hersek Ofisinin de bir süre yöneticiliğini yapan Prof. Sığrı, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNDP gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda seminerler vermiş, araştırma projelerinde yer almıştır. Yurtiçinde TÜBİTAK, yurtdışında ise Dünya Sosyoloji Birliği akademik çalışmalarıyla ödüller aldığı kurumlar arasındadır. Yönetim ve Örgütsel Davranış alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal kitabı, makalesi ve bildirisi bulunmaktadır.