Ayşe Buyçe Tarhan

Ayşe Buyçe Tarhan, kurumsal gelişim, liderlik, yetenek yönetimi ve gelişimi başta olmak üzere yirmi yılı aşkın bir süredir eğitmenlik, koçluk ve danışmanlık yapmaktadır. Liderlik, yönetici ve yetenek gelişimi alanlarında çok çeşitli içerikte eğitimler tasarlamakta ve sunmakta deneyimli olan Tarhan, üstlendiği son proje rolünde çok uluslu bir finans kuruluşunun kültürel dönüşümünü desteklemek kapsamında 4500 kişiye ulaşarak liderlik gelişimi ve koçluk çalışmaları tamamlamıştır. Koçluk eğitimlerini Adler Koçluk Akademisi ve Üst Düzey Liderlere yönelik olan Academy of Executive Coaching kurumları üzerinden tamamlamıştır. Son olarak İngiltere’deki sayılı okullardan olan Ashridge-Hult International School tarafından Koçluk ve Danışmanlıkta Süpervizör sertifikasını almıştır. Tarhan’ın ekip koçluğu üzerine olan ORSC ve Transaksiyonel Analiz gelişim süreçleri devam etmektedir. Ayrıca, Yetkinlik Bazlı İşe Alım – Targeted Selection ® DDI eğitimi, Discovery Insights ® ve Harrison Assessment® değerlendirme araçlarını kullanma akreditasyonuna sahiptir. Önceki kurumsal deneyimleri arasında Microsoft-MEA, DDI Danışmanlık, Nokia Networks, Dünya Bankası, Sabancı Telekom öne çıkanlardır.

Doç. Dr. Eminegül Karababa

Eminegül Karababa, ODTÜ İşletme Bölümü’nde pazarlama alanında doçenttir. ODTÜ’ye katılmadan önce Exeter Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ağırlıklı olarak pazarların ve tüketici kültürlerinin sosyohistorik ve sosyokültürel boyutlarını araştırmaktadır. Özellikle, pazarların ve tüketici kültürlerinin tarihsel gelişim süreçleri ve tüketici araştırma ve pazarlamasında tarihsel araştırma yöntemlerinin kullanılması ile ilgilenmektedir. Ayrıca tüketim, pazarlar ve emtia ağları bağlamında değer yaratma süreçleriyle de ilgilenir. Eminegül, bir Avrupa Komisyonu projesi olan Nature 4 Cities’in bir parçası olarak “Doğaya Dayalı Çözümler” kapsamında sürdürülebilir ve yeşil tüketim üzerinde çalışmaktadır. Pazarlamada Tarihsel Araştırmalar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Eminegül’ün araştırmaları Economic History Review, Journal of Consumer Research, Marketing Theory, Consumption Markets and Culture ve Journal of Historical Research in Marketing gibi dergilerde yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Esra Dil

Esra Dil, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret
Ve Finansman Bölümü ’nde Dr.Öğr.Üyesi’dir. Ulusal ve Uluslararası birçok kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Vak’a Analizleri ve workshoplar düzenlemektedir. Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Tarihi alanlarında araştırmalar sürdürmektedir.