Doç. Dr. Esra Dil

Lisans

Lisans: Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek lisans: Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Doktora: Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon

Tema

Ders

Strateji Vak’a Analizi

Eğitmen Hakkında

Esra Dil, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret
Ve Finansman Bölümü ’nde Dr.Öğr.Üyesi’dir. Ulusal ve Uluslararası birçok kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Vak’a Analizleri ve workshoplar düzenlemektedir. Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Tarihi alanlarında araştırmalar sürdürmektedir.