Yönetici Yönünü Güçlendir

Yöneticiler İçin Liderlik Felsefesi Geliştirme

Fazıl Oral

Bu eğitim, yöneticilerin kendi liderlik felsefelerini geliştirmeleri yolunda hayatı yorumlamalarına ve insanları etkilemelerine rehberlik eden inançlar, değerler ve ilkeleri sorgulamaları ve insanları, durumları ne kadar iyi yönetebileceklerine yönelik bir bakış açısı geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Yöneticiler İçin Liderlik Felsefesi Geliştirme Eğitiminde; 

• Kişisel Liderlik Felsefesini Belirlemede Öz Değerlendirme Süreci,

• Kişisel Varsayımlar,

• Perspektifimize Etki Eden Sözel Dil ve Üslup

• Başkalarını Geliştirmedeki Rolümüz gibi başlıklara değinilecektir.

Geleceğin Şirketlerinde İnsan Yönetim Becerileri

Prof.Dr. Tunç BOZBURA
Bahçeşehir Üniversitesi

Yaşanan teknolojik gelişmeler iş yapış şekillerini ve klasik işyeri ortamını değiştirmektedir. Bu değişimin hem hızı artmakta hem de kapsamı genişlemektedir. Bu eğitim, yöneticilerin bu dönüşümler sonucunda şekillenen mevcut ve geleceğin kurumlarının çalışanlarını yönetmede etkili yollar geliştirebilmelerine dair öngörü kazanmaları için tasarlanmıştır. Geleceğin Şirketlerinde İnsan Yönetim Becerileri Eğitiminde; 

• İnsanların Dönüşümü ve İnsan Yönetimine Yansımaları

• Topluluğu, İşbirliğini ve Kişilerarası İlişkileri Yönetmenin Değişen Yanları

• İnsana Yatırım Yapmak gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet

İhsan ATAÖV
Eğitici – Danışman

Bu eğitim, yöneticilerin etkileyici bir izlenim oluşturmaları ve rol model olarak görülmeleri için kişisel imaj, görünüş ve zarafet öğelerini kullanarak iletişim farkındalıklarını artırmalarına katkı sunmak için tasarlanmış uygulamalı bir çalışmadır. Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet  Eğitiminde; 

• Profesyonel İmaj,

• Yöneticiler için Nezaket ve Zarafet Kuralları,

• Kişisel Marka,

• İşletmelerin Değerleri ve İletişim Stratejisini Anlama,

• Sosyal Marka ve İtibar gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Yöneticiler İçin Davranış Bilimi

İlknur USLU
Eğitici – Psikolog

Bu eğitim, çalışanların karmaşık doğasını anlama, bireysel davranışların nedenlerini ve sonuçlarını tanımlama, çalışanların organizasyon içindeki bireysel ve grup davranışlarının dinamiklerini kavrayabilme yolunda yöneticilere bakış açışı kazandırmayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin Davranış Bilimi Eğitiminde;  

• Bireysel Farklılıklar ve Algı,

• Tutumlar ve Davranışlar,

• Motivasyon,

• Stres ve Duyguları Yönetmek,

• Güç ve Politika,

• Kurum Kültürü ve Davranışa Yansımaları

• İş Yerinde Çeşitlilik gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Geribildirim Kültürün İncelikleri

İlknur USLU
Eğitici – Psikolog

Bu eğitim, yöneticilerin kurumsal büyümenin temel itici güçlerinden biri olan geri bildirim kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilmesi için edinmeleri gereken yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir. Geribildirim Kültürün İncelikleri Eğitiminde; 

• Etkin ve Geri Bildirim Süreci,

• Geri Bildirim Kültürü oluşturma gibi başlıklar uygulamalı bir biçimde ele alınacaktır. 

Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi

Prof.Dr. Ünsal SIĞRI
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Bu eğitim, yöneticilerin uyuşmazlık durumlarını etkin çözmeleri, ekibin veya tüm işletmenin iş verimliliğini artırmalarına katkı sağlamak için tasarlanmıştır. Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi Eğitiminde; 

• Uyuşmazlığın Kaynakları,

• Uyuşmazlık Seviyeleri ile İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Etkileri, 

• Uyuşmazlık Çözümü Stilleri ve Becerileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Hikayeleştirme ve Spontan Davranış Becerileri

Hüseyin Burak ACAR
Eğitici – Oyuncu

Bu eğitim, yöneticilerin hikâye anlatıcılığını benimseyerek ikna etmeyi, ilham vermeyi, öğretmeyi ve çalışanlarla duygusal olarak bağ kuracak şekilde vermek istediği mesajı açıklamayı öğrenmelerine yönelik tasarlanmıştır. Hikayeleştirme ve Spontan Davranış Becerileri Eğitiminde; 

• Liderlik ve Hikâyeler,

• Hikâyenin Gücü,

• Spontan Davranış Geliştirebilmek,

• Sunuma Hikâye Ekleyebilmek gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma
(Bitirme Projeleri Sunumu Uygulaması)

Celal PİR
Eğitici -Spiker

Bu eğitim, yöneticilerin etkin şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlara yönelik tasarlanmıştır. Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma Eğitiminde; 

• İletişim Becerileri,

• Sözlü İletişim Teknikleri,

• Topluluk Karşısında Sunum Yapma,

• Mesajı Net ve Anlaşılır Şekilde Verme,

• Konuşmada hitap, Mimik ve Beden Dili Kullanımı,

• Kendini Doğru İfade Etmede kelimelerin rolü gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Ar-Ge ve İnovasyon

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma

Prof. Dr. İrşadi AKSUN
Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Bu eğitim, yöneticilerin, inovasyon için kilit faktör olan faaliyetleri yürüterek uzun vadede bilimsel yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bir iklim oluşturmalarını sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma Eğitiminde;
• Bilimsel Yaratıcılık ve İnovasyon,
• Bilimsel Yaratıcılık İklimi,
• Yaratıcı Bir Ortam Oluşturmak İçin Faaliyetler ve Başarı Faktörleri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Gelişen Teknolojiler ve Teknolojik Trendlerin İzlenmesi

İffet İYİGÜN MEYDANLI
Yönetim Danışmanı

Bu eğitim, yöneticilerin gelişen teknolojilere ve pratik uygulamalara genel bir bakış kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Gelişen Teknolojiler ve Teknolojik Trendlerin İzlenmesi Eğitiminde;
• Gelişen Teknolojilerin Kapsamı ve Kullanım Alanları
• Gelişen Teknolojilerin İşletmelere Nasıl Uygulanabileceği,
• Teknoloji Yol Haritaları ve Stratejilere Entegrasyonu ile Yöneticilere Düşen Roller,
• Dünyada İyi Uygulama Örnekleri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Patent Bilgisinin Proje Fikri Geliştirmede Kullanımı

Mustafa ÇAKIR
Sabancı Üniversitesi

Bu eğitim iş modeli ve strateji geliştirme sürecinde çalışılan alanda yurtiçinde ve yurtdışında öne çıkan ve patentlenen ürün ve hizmetleri takip etmeyi, ortaya konan fikir ve ürünlerden ilham alarak kendi çalışmalarına yön verebilmeyi hedeflemektedir. Patent Bilgisinin Proje Fikri Geliştirmede Kullanımı Eğitiminde;
• Patent verisi ile pazar/trend analizi,
• Patent ve faydalı model,
• Ulusal uluslararası başvuru sistemleri,
• Patent stratejileri,
• Patent süreçleri,
• Proje kanvası ve iş modeli uygulamaları gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İnovasyonun İşletmelerde Kültür Olarak Yerleştirilmesi

Doç. Dr.Serdal TEMEL
Ege Üniversitesi

Bu eğitim ‘inovasyon ancak yaratıcılığı teşvik eden bir inovasyon kültürüne sahip olan kurumlarda ortaya çıkabilir’ düşüncesinden hareketle yöneticilerin işletmelerde başarılı bir inovasyon kültürü oluşturabilmelerine yönelik tasarlanmıştır. İnovasyonun İşletmelerde Kültür Olarak Yerleştirilmesi Eğitiminde;
• İnovasyon, Hangi Kurum Kültürü Bileşenlerinde Yeşerir?
• İnovasyon Kültürünün Çalışanlarca Benimsenmesi için Yöneticilere Düşen Roller, gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Çevik Proje Yönetim Yaklaşımları

Altuğ Bilgin ALTINTAŞ
Çevik Proje Yönetimi Danışmanı

Bu eğitim; yöneticilerin çevik proje yönetimi ilkelerini anlamaları, proje yönetimi bileşenlerini çevik bir anlayışla ele almaları, proje yürütücülerini çevik proje yönetimi bakış açısıyla yönetebilmelerine katkı saunmaya yönelik tasarlanmıştır.

TRIZ Yöntemi İle Hızlı Problem Çözme

Prof. Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU
Akademisyen-Danışman

Bu eğitim, yöneticilerin mühendislikle, teknolojiyle ve yönetimle ilgili sorunların çözümünde TRİZ’in temel kavramlarını ve çeşitli TRIZ uygulamalarını gözden geçirerek TRİZ problem çözme metodolojisi hakkında beceri geliştirmesine yönelik tasarlanmıştır. TRIZ Yöntemi İle Hızlı Problem Çözme Eğitiminde;
• TRİZ Yaklaşımı Uygulamaları,
• TRİZ Problem Çözme Metodolojisi,
• TRİZ ile Problem Çözme Etkinliğini Artırma, gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek

Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN
İstanbul Teknik Üniversitesi

BBu eğitim, yöneticilerin proje yöneticilerini yönetmenin getirdiği bir dizi kendine özgü sorunları aşmalarına katkı sunmaya yönelik tasarlanmıştır. Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek Eğitiminde; 

• Proje Yöneticilerinden Oluşan Ekibi Yönetmenin Temelleri,

• Proje Yöneticilerini Yönetmeye Özgü Teknikler, gibi konulara odaklanılacaktır. 

Ar-Ge Devlet Destek Mekanizmaları

Bilal MACİT
STB Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü

Bu eğitim, kamu kurumlarının (Bakanlıklar, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları vb.) Ar-Ge çalışmaları yürüten kuruluşlara verdiği mali ve teknik destek mekanizmalarına dair farkındalık oluşturmaya yönelik tasarlanmıştır.

Aile İşletmeleri İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi

Prof. Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU
Akademisyen-Danışman

Bu eğitim, yöneticilerin aile şirketlerinde teknolojik inovasyon yönetimi ve uygulamalarındaki süreçlerin, sorunların ve fırsatların farkında olmaları için tasarlanmıştır. Aile İşletmeleri İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitiminde;
• Aile Katılımının Teknolojik Yenilik Faaliyetlerine Doğrudan Etkileri,
• Teknolojik İnovasyonun Gerektirdikleri,
• Merak, Cesaret ve Risk,
• Ekonomik Gelişmede İnovasyonun Yeri,
• Aile Şirketlerinde İnovasyon Yönetimi,
• Aile şirketlerinde Teknolojik İnovasyonun Önündeki Engeller, gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kurumsal İşletmeler İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi

İffet İyigün Meydanlı

Bu eğitim, yöneticilerin teknolojik inovasyon yönetimi uygulamalarındaki yeni trendlerin farkında olmaları ve inovasyon ile ilgili yeni iş modellerini keşfetmeleri için tasarlanmıştır. Kurumsal İşletmeler İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitiminde; 

• Teknolojilerin Kurumlara Adaptasyonu ve Etkin Yönetimi,

• Teknolojik İnovasyonun Gerektirdikleri,

• Merak, cesaret ve risk,

• Ekonomik Gelişmede Teknolojik İnovasyonun Yeri,

• Teknolojik İnovasyon Yönetimi,

• Teknolojik İnovasyonun Önündeki Engeller gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İşi Geliştir

Pazarlama Stratejileri

Dr. Hakan OKAY
Yönetim Danışmanı

Bu eğitim, insanların ürünlere ve hizmetlere bakış açıları ve verdikleri tepkilerin pazarlama ve satışlar üzerindeki etkilerini anlamak ve buna göre uygun stratejiler üretmek adına yöneticilerin anlayış geliştirmelerine yönelik tasarlanmıştır. Pazarlama Stratejileri Eğitiminde;

• Alıcıların Sergilediği Tutumlar,

• Müşteri Davranışını Etkileyen Faktörler,

• Müşterinin Satın Alma Sonrası Davranışı,

• Müşteri Memnuniyeti veya Memnuniyetsizliği,

• Satın Alma Kararları, Sosyal Durumlar, Kişisel Duygular, Değerler ve Hedefler gibi konu başlıklarına odaklanılacaktır.

İhracat Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi

İstanbul Hukuk Fakültesi

Bu eğitim, katılımcılarımızın ihracat stratejileri ve uluslararası pazarlama yönetimi teorisi ve uygulamasındaki modern gelişmeleri; küresel pazarlamayı, pazarlama stratejisi ve pazarlama araştırmasını  kavramasına yönelik tasarlanmıştır. İhracat Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi Eğitiminde; 

• Pazarlama İletişimi,

• Küresel Pazarlama,

• Küresel Dağıtım ve Tedarik Zincirleri,

• Pazarlama Analitiği,

• İhracat Stratejileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Ürün Yönetimi ve Fiyatlandırma

İlhan BAĞÖREN
Yazılım Sanayicileri Derneği YK Üyesi

Bu eğitim, katılımcıların bir ürünün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında ürün geliştirme, iş gerekçelendirme, doğrulama, tahminleme, maliyetlendirme, fiyatlandırma ve planlamasına dair bir perspektif edinmelerine yönelik tasarlanmıştır. Ürün Yönetimi ve Fiyatlandırma Eğitiminde; 

• Ürün Yaşam Döngüsü,

• Fiyatlandırma Stratejisi,

• Müşteri İhtiyaçlarını Anlama gibi konulara odaklanılacaktır.

Dijital Platformlarda Pazarlama Uygulamaları

Bu eğitim, yöneticilerin modern pazarlamaya, bir pazarlama kampanyasının kapsamlı performansını analiz etmeye, gelecekteki stratejilere ve karar vermeye rehberlik etmesi için teknoloji kullanımına yönelik tasarlanmıştır. Dijital  Platformlarda Pazarlama Uygulamaları Eğitiminde; 

•B2B, B2C Pazarlama,

•Dijital Pazarlama,

•Dijital Pazarlama Platformları,

•Dijital Pazarlama Stratejileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kalifikasyon Test ve Sertifikasyon

Bu eğitimde kalifikasyon test ve sertifikasyon süreçlerinin temel özellikleri aşağıdaki genel konu başlıklarıyla sunulacaktır.

• Uygunluk Değerlendirme,

• Standart ve Standardizasyon,

• Test/Deney,

• Sertifikasyon ve Kalifikasyon,

• TIC 4.0.

Stratejik Marka Yönetimi

Bu eğitim, yöneticilerin işletmelerde marka bilinirliğini oluşturmaları ve geliştirmelerine, uzun dönemde iş hedeflerini gerçekleştirmelerine ve çok yönlü marka yönetimi anlayışına sahip olmalarına yönelik tasarlanmıştır. Stratejik Marka Yönetimi eğitiminde; 

• Marka Konumlandırma ve Değer,

• Marka İtibar Yönetimi,

• Marka Performansı ve Analizi gibi konulara odaklanılacaktır.

Ulusal ve Küresel Satış Sözleşmeleri Hukuku

İstanbul Hukuk Fakültesi

Bu eğitim, yöneticilerin ülkemizde ve uluslararası arenada sözleşme sorunlarını dikkate alarak satış hukukunun uygulamasına, satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere, bunların oluşturulma yolları ve ayrıca yükümlülüklerin ihlalini takip eden çözümlere yönelik anlayış geliştirmelerine yönelik tasarlanmıştır.Ulusal ve Küresel Satış Sözleşmeleri Hukuku Eğitiminde; 

• Satış Sözleşmeleri,

• Sözleşme Hukuku,

• Uluslararası Hukuk ,

• İlgili Uluslararası Anlaşmalar gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Pazar Dinamikleri Işığında İş Geliştirme

Murat TORTOPOĞLU
Danışman

Bu eğitim, ilişkilerin, pazarların ve müşterilerin geliştirilmesi yoluyla değeri artırmak ve uzun vadede hedefleri gerçekleştirmek için yöneticilere bakıç açısı kazandırmaya yönelik tasarlanmıştır. Pazar Dinamikleri Işığında İş Geliştirme Eğitiminde; 

• İş Geliştirmeye Sistematik Bakış, 

• İş Geliştirme Sürecinde Pazar Dinamiklerini Bilmek, 

• İş Geliştirme Sürecinde Ulusal ve Evrensel Mukayesenin Önemi 

• İş Geliştirme Sürecine Liderlik Etmek gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma

Mehmet GÜLEZ
EY Türkiye

Bu eğitim, yöneticilerin iş modeli geliştirme ve iş ortaklığı oluşturma süreçlerini başarılı bir şekilde oluşturup sürdürebilmelerine yönelik tasarlanmıştır. İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma Eğitiminde; 

• İş Ortaklığı Oluşturmanın İlke ve Yolları 

• İş Modeli Geliştirme Sürecinde İş Birliği Geliştirme Unsurları

• İşbirliği Yönetiminin Katkıları ve Yöneticiye Düşen Roller gibi başlıklara odaklanılacaktır.

İşbirliği Hukuku

İstanbul Hukuk Fakültesi

Bu eğitim, işbirliği girişimlerini şekillendiren ve faaliyetlerini düzenleyen yasal konular hakkında yöneticilerin farkındalık geliştirmeleri için tasarlanmıştır. İşbirliği Hukuku Eğitiminde; 

• Ulusal/Uluslararası İşbirlikleri,

• İşbirliğinin Yapısını Düzenleyen veya Etkileyen Kanunlar,

• İlgili Mahkeme Kararları gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Murat BAYBALI
TÜBİTAK TTO Direktörü

Bu eğitim, telif hakkı, ticari marka hukuku ve patent alanları; buluşlar, patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar ve kaynağın coğrafi işaretleri hakkında teknik ve hukuken nasıl korunma sağlandığını anlamaya yönelik tasarlanmıştır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitiminde; 

• Fikri Mülkiyet Hukuku 

• Sınai Mülkiyet Hukuku

• Sürecin Etkin Yönetiminde Yöneticiye Düşen Roller gibi başlıklara odaklanılacaktır.